Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

DACHSERs ledelse

DACHSER har en klart strukturert og fremtidsrettet ledelsesstruktur. Ledergruppen har ansvaret for de ulike forretningsområdene og -avdelingene.
dachser-management
Ledergruppen har ansvaret for de ulike forretningssegmentene og -avdelingene.

DACHSER har vokst til en verdens ledende logistikkbedrifter innen det globale utvalget av logistikktjenester. En av de viktigste grunnleggende  prinsippene for bedriftens aksjonærer er at DACHSER fortsetter å være en familieeid bedrift og at dette også blir videreført i enhver utvidelse. De har som mål å opptre på en bærekraftig og god måte med gode felles verdier.

Aksjonærene, styret og bedriftens ledelse er fastsatt på å fremme utviklingen av nye arbeidsplasser, arbeide for en bærekraftigutvikling og fremme selskapets sterke bedriftskultur.

Vår ledelsesstruktur har en sterk entreprenørskapsånd. Våre ledere ser på seg selv som entreprenører som handler på vegne av firma som bidrar til en langsiktig profitt og levedyktighet med en bærekraftig økonomisk aktivitet. Målet til aksjonærene har alltid vært å utvikle bedriften med tanke på en langsiktig levedyktighet for fremtidige generasjoner. 

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Management_29.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.