Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

DACHSERs filosofi

DACHSER kjennetegnes av den tette og familiepregede lagånden til sine ansatte. Vårt prinsipp: Sammen er vi DACHSER. Selskapets ledelse har satt følgende viktige mål: kontinuerlig utvidelse som familiebedrift, etablering av nye arbeidsplasser, bærekraftig selskapspolitikk, samt støtte av DACHSERs bedriftskultur. Disse målene vil bidra til å gi økonomisk suksess og dermed sikre selskapets fremtidige levedyktighet.
dachser-philosophy
Vårt mål: Å sørge for økonomisk suksess og dermed sikre selskapets fremtidige levedyktighet.

Vi ønsker å gi våre kunder stadig flere fordeler, og dermed også øke vårt konkurransefortrinn, med integrerte, innovative og bransjeomfattende transportløsninger av enestående kvalitet. Vår evne til å tenke og handle ut i fra kundens selskapsperspektiv gjør vårt selskap til en verdifull samarbeidspartner.

I tillegg støtter DACHSER den kontinuerlige utviklingen av nye teknologier og intelligente logistikkløsninger. Våre ansatte er alltid lidenskapelig engasjert i å finne de beste løsningene for kundene. Kombinasjonen av våre ansattes enestående kvalifikasjoner og deres tydelige iver etter å lære mer danner grunnlaget for vår suksess i alle verdens markeder.

Vår bedriftsfilosofi er basert på følgende verdier

Entreprenørskap og mot til å tenke nyskapende

DACHSER verdsetter ekspertise, kreativitet, engasjement og entreprenørånd hos alle individer. Kun ansatte som ser på seg selv som samarbeidspartnere, kan skape intelligent logistikk, det vil si effektive logistikkløsninger og -prosesser, som er nyttig for kundene.

Et felles ansvar

Vi er forpliktet og engasjert gjennom vår drift og vi tenker på kryss av regioner og fagområder

Samfunnsansvar

I vår rolle som globalt selskap er vi klar over det økonomiske, miljømessige og sosiale ansvaret med våre handlinger. Av denne årsaken er vi sterkt engasjert i og handler i samsvar med vår bærekraftige selskapspolitikk.

Lojalitet og forpliktelse

Selve "DACHSER SPIRIT" (lagånden) er bygd på respekt, lojalitet og satsing mot et felles mål er det som knytter sammen aksjonærer, ledelse, medarbeidere og kunder i en stor "DACHSER-familie."

Integritet og ærlighet

DACHSERs ansatte gjenspeiler selskapets verdier i sine daglige handlinger. De er ærlige, åpne, pålitelige og troverdige i sine samhandlinger med kolleger, kunder og medlemmer av nærmiljøet sitt.

Verdensforståelse og repekt

Som logistikkleverandør med kontorer verden over, legger vi stor vekt på en åpen tilnærming til utenlandske kulturer og deres folk. Nysgjerrighet i forhold til ukjente skikker, samt medfølelse og forståelse for andre levemåter er det beste grunnlaget for interkulturell utveksling og tillitsfullt samarbeid.

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Philosophy_21.htm
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.