Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

07/06/2018
Forbud mot lastebilkjøring på lørdager i Tyskland

Fra og med lørdag 7. juli 2018 og de neste sju lørdagene har de tyske transportmyndighetene nedlagt kjøreforbud for lastebiler med en bruttovekt på mer enn 7,5 tonn. Denne beslutningen har blitt fattet i et forsøk på å få bedre flyt i ferietrafikken.
flag
Det har blitt innført et forbud mot lastebilkjøring alle lørdager i juli og august

Det har blitt innført et forbud mot lastebilkjøring alle lørdager i juli og august, noe som påvirker store deler av det tyske veinettet. Forbudet gjelder lastebiler med en bruttovekt på mer enn 7,5 tonn mellom kl. 07:00 og kl. 20:00 alle lørdager i juli og august. Dette er en midlertidig utvidelse av det eksisterende kjøreforbudet for lastebiler på søndager og offentlige fridager.

Dette kan påvirke dine forsendelser. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Du kan finne mer informasjon om det tyske forbudet mot lastebilkjøring på lørdager og få en oversikt over de aktuelle veistrekningene ved å klikke her.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Saturday-ban-on-truck-driving-in-Germany_1526.htm