Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

30.08.2016
Vellykket traineeprogram for speditører

I mai 2016 fullførte en av de første svenske deltakerne på traineeprogrammet i DACHSER utdanningen etter 2,5 år med et unikt utdanningskonsept. Det vellykkede konseptet startet i 2012, og nå ser DACHSER i Sverige etter flere deltakere til dette programmet.
Nelly Karlsson startet utdanningen i desember 2013, og var ferdig 31. mai 2016.

Det er bare fire år siden opplæringsprogrammet Spedisjon & Shipping ble lansert i samarbeid med blant andre arbeidsformidlingen Øresund Direct, Roskilde Business College i Danmark og DACHSER. Nå er Nelly Karlsson den andre svenske traineen som har fullført traineeutdanningen i DACHSER Sweden.

«Takket være de positive erfaringene med Nelly, bestemte vi oss for å prøve å gjennomføre én ny trainee per år, med start i fjor, og nå ser vi frem til at vår nåværende trainee fullfører utdanningen neste år. Den teoretiske kunnskapen som Nelly har fått på skolen, har hun fått bruke direkte i praksisen ved DACHSER, og hun ble en del av teamet på kontoret fra dag én», sier Thomas Wennborg, Branch Manager hos DACHSER i Stockholm. «Det føles veldig bra at vi har kunnet fortsette å ha Nelly her i Stockholm, og dra nytte av den kunnskapen som hun har fått om oss som selskap, i tillegg til den generelle kunnskapen og erfaringen hun har innen spedisjon.»

Nelly Karlsson startet utdanningen i desember 2013, og var ferdig 31. mai 2016. Det som er spesielt med denne speditørutdanningen, er at 75 % av utdanningen finner sted ved DACHSERs avdelinger i Sverige, og 25 % ved Roskilde Business College. På den måten er utdanningen veldig nært knyttet til arbeidsmarkedet, og traineene er ansatt og får lønn i et svensk spedisjonsfirma under hele utdanningen – noe som likner veldig på de eksisterende traineeprogrammene for spedisjon i Danmark som DACHSER har vært en del av i mange år.

«Jeg fikk mye ansvar helt fra starten,» sier Nelly Karlsson, Forwarding Assistant og tidligere deltaker på speditørutdanningen ved DACHSER i Stockholm. «Når du er trainee i DACHSER, kombinerer du arbeid og studier i en periode på to og et halvt år. Under utdanningsprogrammet får du lønn som trainee, noe som er forskjellig fra de fleste andre yrkesopplæringsprogrammer. Du får betalt for å få opplæring i bransjen.»

Speditørutdanningen er ikke bare fordelaktig for studentene og selskapet. Ungdomsledigheten i Sverige ligger fremdeles på et høyt nivå. I april 2016 var 18,4 % av den svenske befolkningen mellom 15 og 24 år arbeidsledige (www.ekonomifakta.se). Med dette utdanningsprogrammet får imidlertid traineene flere års erfaring alt før de er ferdige med utdanningen.

«Med traineeprogrammet vårt bidrar DACHSER aktivt til å skape jobber for unge mennesker i Sverige. Behovet for faglærte speditører er stort i bransjen, både i Danmark og Sverige,» sier Finn Skovbo Pedersen, Managing Director for DACHSER Nordic.

Traineene får en traineelønn på 16.323 – 17.683 svenske kroner per måned, noe som er på nivå med danske traineelønningene. Danmark har hatt denne type speditørutdanning i flere år, og de svenske traineene er formelt ansatt av det danske selskapet. Deretter låner det danske selskapet traineene ut til de svenske kontorene, siden denne typen traineeprogram ennå ikke finnes i Sverige.

«Jeg er overbevist om at denne utdanningsmodellen vil være svært vellykket på lang sikt, siden vi har det privilegium å ansette nyutdannede kandidater som allerede har omfattende praktisk erfaring fra selskapet vårt. Vi ser frem til å ta opp flere traineer i årene som kommer,» sier Thomas Wennborg.

Fakta om DACHSERs traineeprogram

Den teoretiske delen av opplæringen finner sted ved Roskilde Business College. Den første delen av opplæringen er et seks måneders grunnkurs som består av fire kurs: IT, salg og service, bedriftsøkonomi og dansk. Hoveddelen av programmet går over to år, og omfatter disse kursene: Introduksjon til spedisjon, generell spedisjon – vei, fly og sjø, veitransport og et valgfag og en avsluttende eksamen.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Successful-freight-forwarding-trainee-program_1167.htm