Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Alle kan oppnå noe

DACHSER er en familiebedrift og fokuserer derfor på en langsiktig og bærekraftig bedriftspolitikk. Vi fokuserer på økonomiske, sosiale og miljømessige mål og arbeider mot disse målene med stor innsats og en følelse av ansvar. De er dypt forankret i våre bedriftssverdier og muliggjør veiledning, identifisering og stabilitet.
dachser-sustainability
DACHSER er en familiebedrift og fokuserer derfor på en langsiktig og bærekraftig selskapspolitikk.

Vi oppnår våre økonomiske mål, og dermed også grunnlaget for alle andre aktiviteter, ved hjelp av strategiske justeringer og kontinuerlig vekst. Vårt sosiale engasjement omfatter ikke bare en aktiv trygdeordning for våre 29 098 ansatte, men også utvalgte bistandsprosjekter som går ut over selskapets grenser. Dessuten er aktivt miljøvern en naturlig del av vårt initiativ for å skape et bærekraftig miljø.

Relaterte artikkler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Sustainability_48.htm

CO2-standarder

DIN Commission for CO2 Standards (DIN EN 16258:2011)
DIN-kommisjonen har ansvaret for å utvikle en europeisk standard for måling av klimagassutslipp og energiforbruk i forbindelse med transporttjenester. Sammenlignbar, transparent og standardisert rapportering om CO2 utvikles ved hjelp av denne standarden.

Som et medlem av den tyske arbeidsgruppen for CO2-standarden, tar vi aktivt del i utforming av en europeisk standard for måling av energiforbruk og klimagassutslipp for transporttjenester. Ved å delta i opprettelsen av denne standarden får vi god kjennskap til styring av miljøressurser samtidig som vi kan bidra med vår lange erfaring innen dette emnet.

Partner

European Business School
Med et professorat i Sustainable Logistics and Supply Chain Management (bærekraftig logistikk og forsyningskjedestyring) ved European Business School, investerer DACHSER i forskning innen bærekraft med vekt på logistikk.