Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

12.01.2018
Tallenes tale

Malte A. Hamburg er ansvarlig for business controlling hos DACHSER Nordic, fra den danske byen Kolding. Mannen som opprinnelig kommer fra Flensburg i Tyskland er fasinert av tallenes kraft. Likevel er det kommunikasjonsferdighetene som teller mest i jobben hans.
Tallenes tale.

Tallene er selve livsnerven i næringslivet. «De kan underbygge argumenter eller tilintetgjøre dem,» sier Malte Hamburg. «Tall lyver aldri og svikter deg aldri.» Jobben hans som controller består i hovedsak i å skille klinten fra hveten i den stadig voksende datamengden. Dette innebærer å identifisere mønstre i dataene og strippe dem ned til kjernebudskapet. IT spiller nødvendigvis en avgjørende rolle i denne prosessen. «Bildet av økonomen med regnestav har for lengst gått ut på dato,» sier 38-åringen.

Han hevder at det eneste som er verre enn ikke å ha tall, er å måtte arbeide med feil tall: «For å opprettholde vår kvalitetsgaranti, trenger vi korrekte tall som fortrinnsvis kommuniseres uten forsinkelser.» Controllerne bruke disse dataene til å forberede anbud, til å beregne ytelsesindikatorer (KPI-er) og til å produsere evalueringer, statistikker og grafikk. Dette materialet fungerer som grunnlag for prognoser og ledelsesbeslutninger. Kvaliteten på dataene er derfor av avgjørende betydning.

Når han blir bedt om å beskrive en typisk arbeidsdag, svarer han at det heldigvis ikke finnes noen typiske dager.

Et lyttende øre

Controllere trenger ikke være strålende matematikere. For Malte har kommunikasjonsferdigheter større verdi: «En controller må jobbe proaktivt og snakke med mange mennesker.» Malte deltar også i møter med kunder. Kollegene hans gir råd om egnede typer paller og emballasje, mens han forklarer hvordan tilbudene er strukturert. Kundene vil ofte vite mer om tilgjengelige KPI-er og spesifikk statistikk. «Vår prioritet i de lokale møtene er å stille så mange spørsmål som mulig og lytte oppmerksomt til hva kunden sier, for å få best mulig forståelse av de virkelige behovene deres,» sier Hamburg når han skal oppsummere jobben sin.

Når han blir bedt om å beskrive en typisk arbeidsdag, svarer han at det heldigvis ikke finnes noen typiske dager: «Selvfølgelig regner jeg ut daglige nøkkeltall, men ellers er hver dag forskjellig. Den eneste konstante faktoren er at jeg jobber på tre språk.» I tillegg til tysk, snakker Malte flytende dansk og bruker engelsk for å kommunisere med kontakter i Sverige og Norge.

Det internasjonale aspektet ved jobben appellerte til Malte Hamburg helt fra begynnelsen av, og var grunnen til at han begynte i DACHSER sent i 2006. Han har vært ansvarlig for «tallene» i Kolding siden 2008. Det danske avdelingskontoret ligger bare 90 kilometer nord for Flensburg. Maltes kone og datter bor fremdeles i Tyskland, så han pendler frem og tilbake hver dag. Utenom arbeidstid er hovedinteressen hans musikk, ved siden av å tilbringe tid sammen med familien. Malte spiller gitar i et band som han også skriver sanger til. Dette er en passende måte å fullføre sirkelen på, ettersom han ser på musikk som en form for matematikk, som i dette tilfellet omfatter toner og harmonier.

Hva er det egentlig controllere gjør?

Hva er det egentlig controllere gjør?

Controllerens jobb er å sikre at alle prosesser og tilhørende kostnader forblir innenfor den budsjetterte rammen for utgifter og bruk av ressurser. Dette omfatter å utarbeide rapporter som skal fungere som grunnlag for beslutninger. Ved å bruke en analytisk tilnærming og tenke i form av prosesser, kan controllere tolke komplekse fakta og bidra til å finne løsninger som gir avdelingskontorene mulighet til å etablere pålitelige arbeidsmetoder i samsvar med DACHSERs kvalitetsstandarder.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/The-music-of-numbers_1402.htm