Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

20.06.2017
Dobbelt så stor på fem år

DACHSER Norway AS fortsetter sin flotte vekstkurve. Virksomheten, som i år feirer femårs jubileum på Vinterbro, kan fremvise et sterkt resultat i årsregnskapet også for 2016. Omsetningen har steget med 15 prosent til 191 millioner kroner i forhold til 2015 – det på tross av sterk konkurranse i markedet.
Dobbelt så stor på fem år

I følge General Manager i DACHSER Norway Hans-Thomas Andersen skyldes det flotte resultatet blant annet et konstant fokus på å levere logistikktjenester av høy kvalitet.

«Den positive utvikling for DACHSER Norway i 2016 er et resultat av vårt nitidige fokus på kvalitet, vårt strømlinjeformede produksjonsoppsett for veitransport i hele Europa og innsatsen til våre dyktige medarbeidere. Dette har resultert i at vi har tatt markedsandeler i et krevende marked og utvidet vårt tilstedeværelse i Norge. Vi opplever at kundene etterspør vår høye kvalitetsstandard og de mulighetene som ligger i vårt brede produktspekter,» sier Hans-Thomas Andersen.

Fra 2015 til 2016 har DACHSER Norway økt sin omsetning med 15 prosent til 191 millioner kroner. Antall forsendelser er økt med nærmere 80.000 som tilsvarer 39 prosent økning det siste året, mens antall tonn har økt med 5 prosent fra 2015 til 2016. Denne lave økningen i tonnasje i forhold til antall sendinger skyldes en endring i nordiske kundenes godsstruktur.

«Det er et tegn på at vi leverer logistikktjenester som skaper merverdi hos norske bedrifter,» sier Hans-Thomas Andersen. «Etter DACHSER Norway flyttet inn i terminalen på Vinterbro i 2012 har vi vært en fullstendig del av det europeiske veitransportnettverket. Vi har tilbudt noen gode standardiserte produktlinjer, som dekker behovene til norske bedrifter i forbindelse med europeisk transport. I løpet av de 5 siste årene har vi doblet antall ansatte og antall forsendelser. Antall ansatte har økt fra 34 til 69, og antall forsendelser fra 131.372 til 285.400, og vi kommer i kontakt med flere og flere kunder som velger oss som leverandør av transporttjenester til og fra hele Europa.»

I de senere år har DACHSER Norway spesielt satset på å levere kundeservice av høy kvalitet. Virksomheten har utvidet avdelingen for kundeservice, og årsresultatet for 2016 viser en markant stigning i antall forsendelser, som vitner om en konstant tilstrømning av nye kunder. Det, sammen med et sterkt nettverket for europeisk veitransport, er medvirkende til at virksomheten tiltrekker seg nye kunder.

DACHSER vokser i Norden

Like så positivt er det samlede nordiske konsernregnskap. Omsetningen for moderselskapet DACHSER Nordic A/S er steget fra 1.266 millioner kroner i 2015 til 1.335 millioner kroner i 2016 – en stigning på over 5,4 prosent. Antall medarbeidere er steget med 4,9 prosent, mens antall forsendelser er økt fra 1,8 millioner til over 2 millioner, som er en stigning på hele 12 prosent.

«På konsernnivå i DACHSER Nordic har vi hatt det beste året noensinne og vi fortsatt en stabil og sterk vekst,» forteller Finn Skovbo Pedersen, Managing Director for DACHSER Nordic A/S. «Den sterke veksten skyldes blant annet de siste års investeringer i vårt nettverk i Sverige – senest i november 2015 og i januar 2017 ble nye kontor- og terminalfasiliteter tatt i bruk i henholdsvis Stockholm og Jönköping. Det er investeringer i vårt svenske nettverk, som vi forventer vil bidrag til en fortsatt positiv utvikling for konsernet i 2017.»

Nøkkeltall: DACHSER Norway og DACHSER Nordic

Forventninger til 2017

DACHSER Norway ønsker å fortsette den gode trenden og veksten fra de siste 5 årene inn i 2017. Virksomheten investerer spesielt i kunnskap og utvikling av de ansatte i 2017, blant annet innen temaer som farlig gods, kundeservice og arbeidsmiljø. DACHSER-konsernet invester i utvidelse av avdelingene i nettverket i Europa, IT-systemer, samt forskning og utvikling, dette styrker vårt tilbud av tjenester også til kundene i Norge.

DACHSER-konsernets samlede vekst

Totalt omsatte DACHSER-konsernet i 2016 med hovedsete i Kempten, Tyskland, for 5,71 milliarder euro. Med rundt 27 450 medarbeidere på 409 avdelinger rundt om i verden og datterselskaper i 43 land, håndterte virksomheten i alt 80 millioner forsendelser i 2016. DACHSER har økt de planlagte investeringer fra 125 millioner euro i 2016 til 177 millioner euro i 2017.

De viktigste nøkkelindikatorene for DACHSER-konsernet i 2016:

· 1,7 % økning i bruttoomsetning til 5,71 milliarder euro
· 27 450 medarbeidere
· 409 avdelinger i 43 land
· 2,4 % økning i antall forsendelser til 80 millioner
· Fraktmengden er økt med 2,4 % til 38,2 millioner tonn

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Twice-as-big-in-five-years_1333.htm
Sporing