PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Urodzony w 1960 roku Bernhard Simon pełni funkcję rzecznika zarządu od 1 stycznia 2005 roku. Jest wnukiem założyciela firmy, Thomasa Dachsera i przedstawicielem trzeciego pokolenia kierującego firmą.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Zarząd kieruje spółką i reprezentuje ją w relacjach zewnętrznych. Odpowiada za wszystkie obszary działalności oraz kontynuowanie długofalowej tradycji zgodnego przywództwa.

Jako Dyrektor Generalny (CEO) oraz przewodniczący zarządu Bernhard Simon odpowiada za realizację szeregu zadań związanych z kontrolowaniem i strategią spółki. Kształtuje i realizuje politykę zarządu. Bernhard Simon odpowiada za relacje i współpracę z akcjonariuszami, Radą Nadzorczą oraz organizacjami krajowymi i spółkami zależnymi.

W ramach działu CDH kształtuje wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek spółki DACHSER. Dział ten odpowiada za realizację i rozwijanie wymienionych poniżej aspektów działalności zgodnie z zasadami w firmie i regułami odpowiedzialności społecznej (CSR):

  • Rozwój strategii korporacyjnej oraz działalności PR,
  • Korporacyjna polityka kadrowa gwarantująca ogólnoświatowy, zrównoważony rozwój naszego personelu,
  • Marketing korporacyjny skoncentrowany na tworzeniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na rynek, a także zarządzanie marką,
  • Rozwiązania korporacyjne dotyczące budowania i wdrażania opartych na współpracy, zintegrowanych rozwiązań z dziedziny łańcucha dostaw,
  • Rachunkowość korporacyjna w zakresie całościowego zarządzania relacjami z kluczowymi klientami oraz.

Po odbyciu stażu na stanowisku specjalisty ds. spedycji w firmie DACHSER Simon podjął studia na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Norymberdze. Po ukończeniu studiów (na egzaminie końcowym uzyskał jedną z trzech najlepszych ocen na swoim roku) odbył w 1996 roku kurs dla kierownictwa wyższego szczebla na amerykańskim Harvardzie. "Nawet wtedy moim celem było dołączenie do zarządu rodzinnej firmy" – mówi Bernhard Simon. Odpowiadał również za politykę rozwoju, włączając członkostwo w organizacji typu non-profit "terre des hommes." W 1988 roku wyjechał do Brazylii, gdzie zaangażował się między innymi w trwający klika miesięcy projekt pomocowy na rzecz rozwoju. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do wdrożenia polityki firmy DACHSER opartej na zaangażowaniu w sprawy społeczne ze szczególnym naciskiem na efektywne zarządzanie projektami społecznymi.

W kolejnych latach Bernhard Simon skupił się głównie na rozwijaniu i optymalizacji sieci europejskiej. Pod kierownictwem Simona został zrealizowany przełomowy projekt restrukturyzacyjny, dzięki któremu wszystkie procesy operacyjne zostały zoptymalizowane, a wydajność wzrosła o 30%. W 2001 roku Bernhard Simon stanął na czele rady nadzorczej firmy DACHSER France (wcześniej Graveleau). Był on odpowiedzialny za przebieg negocjacji dotyczących włączenia spółki do grupy DACHSER oraz pomyślne podpisanie ostatecznej umowy. Poza tym miał też decydujący udział w pomyślnym włączeniu spółki w strukturę grupy DACHSER. Opracowanie podstaw nowoczesnego ładu korporacyjnego wspólnie z radą administracyjną, udziałowcami i pozostałymi członkami zarządu jest również zasługą Bernharda Simona.

Nagrody:

Wrzesień 2008: Bernhard Simon otrzymał od czasopisma „Deutsche Verkehrszeitung” nagrodę LEO (ang. Logistics, Excellence, Optimization – logistyka, perfekcja, optymalizacja) w kategorii "Przedsiębiorca Roku."

Listopad 2008: Bernhard Simon otrzymał tytuł „Przedsiębiorcy Rodzinnego Roku” w plebiscycie INTES Akademie für Familienunternehmen i czasopisma „Impulse”."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Bernhard-Simon_32.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.