PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Jako Dyrektor Finansowy (CFO) Burkhard Eling kieruje Działem Finansów, Spraw Prawnych i Podatków (FLT) od lipca 2013 r. Dział ten łączy solidną strukturę finansową rodzinnej firmy z długoterminowymi celami strategicznymi i finansowymi oraz zarządzaniem ryzykiem. Skupia się na stopniowym zwiększaniu zwrotów z zainwestowanego kapitału (ROCE), aktywnym zarządzaniu ryzykiem, technicznie sprawnej kontroli, audytach i ocenach, rachunkowości oraz polityce podatkowej, a także doskonaleniu potencjału finansowego i inwestycyjnego.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling urodził się w 1971 r. w Warstein, ukończył studia na wydziale inżynierii przemysłowej Politechniki w Braunschweig. Pierwsze doświadczenia zdobywał za granicą, w ramach wymiany studenckiej, w Auckland, w Nowej Zelandii. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1999 w Hochtief AG z siedzibą w regionie południowo-zachodnim, gdzie ukończył szkolenie w zakresie biznesu. W roku 2000 przeszedł do Philipp Holzmann AG, gdzie został zatrudniony jako pracownik działu kontroli. Zdobywał tam doświadczenie w dziedzinie kontroli operacyjnej, odpowiadał za kontrolowanie zagranicznych spółek zależnych koncernu budowlanego.

W 2002 r. Eling dołączył do inżynieryjno-usługowego koncernu Bilfinger SE i pracował w dziale głównym kontroli przedsiębiorstw. Wykonywane przez niego obowiązki dotyczyły przede wszystkim wspierania zagranicznych spółek stowarzyszonych. Ponadto, mocno angażował się w projekty integracji nowo nabytych spółek zagranicznych i krajowych. Począwszy od roku 2004 kierował głównym działem kontroli przedsiębiorstw, a następnie, w 2006 r., objął kierownictwo głównego działu weryfikacji.

W roku 2008 Eling rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego (CFO) w amerykańskim koncernie świadczącym usługi budowlane Centennial Contractors Enterprises, Inc. z siedzibą w USA, w stanie Virginia. Był tam odpowiedzialny za rachunkowość, finanse, zagadnienia prawne, audyty wewnętrzne oraz zarządzanie ryzykiem, a jednocześnie pełnił w spółce funkcję Dyrektora ds. Zasad Compliance.

Eling wrócił do Niemiec w roku 2010 i objął stanowisko dyrektora zarządzającego HSG Zander International GmbH, dostawcy usług z zakresu zarządzania obiektami, należącego do koncernu Bilfinger, skupiającego 20 jednostek krajowych w Europie, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Eling odpowiadał tam za dział rachunkowości, finansów, fuzji i nabyć, a także, między innymi, za spółki zależne w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

1 czerwca 2012 r. Burkhard Eling objął stanowisko Wicedyrektora działu ds. finansów, spraw prawnych i podatków (FLT) w DACHSER GmbH & Co.KG. W dniu 1 lipca 2013 r., po odejściu prof. dr Dietera Truxiusa, objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego CFO.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Burkhard-Eling_1085.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.