Inteligentna logistyka na czele.

LOGISTYKA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

W logistyce dla sektora chemicznego nie ma miejsca na błąd. Celem dywizji DACHSER Chem-Logistics jest zaspokajanie w pełni wymogów tego sektora w zakresie logistyki.
transport-dangerous-goods
Sektor chemiczny ma swoje własne wymagania w zakresie logistyki i transportu.

Z uwagi na fakt, że produkty chemiczne znajdują się na samym początku łańcucha dostaw dla wielu produktów w różnych sektorach, popyt jest również odpowiednio wysoki, podobnie jak wolumen transportowanego ładunku na drogach, w kontenerach lub na pokładzie samolotów. Obejmuje to również profesjonalne postępowanie z towarami niebezpiecznymi. Profesjonaliści zajmujący się logistyką muszą zapewnić bezpieczeństwo ludzi, środowiska i dóbr materialnych przez zastosowanie kompleksowych środków ochrony na wszystkich etapach przewozu towarów niebezpiecznych. Oznacza to, że poza rzetelną wiedzą fachową do transportu i przechowywania produktów chemicznych niezbędna jest również doskonała znajomość branży.

Naszej fachowej wiedzy mogą Państwo zaufać

DACHSER Chem-Logistics jest rzetelnym partnerem w zakresie logistyki dla przedsiębiorstw w sektorze chemicznym. Specjaliści w dziedzinie logistyki, przeszkoleni w zakresie postępowania z produktami chemicznymi, organizują dla Państwa transport produktów specjalnych na całym świecie. Mają oni dostęp do ogólnoświatowej sieci DACHSER gromadzącą dywizje biznesowe DACHSER European Logistics i DACHSER Air & Sea Logistics.

Innowacyjny system informatyczny DACHSER zapewnia szybkie i bezpieczne przetwarzanie zamówień i zarządzanie nimi we wszystkich lokalizacjach. Ponadto dostęp do wszystkich danych transportowych w ramach całego łańcucha dostaw zapewnia klientowi najwyższy poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku transportu produktów chemicznych.
Można również skorzystać z naszych usług doradczych dla poszczególnych sektorów. Nasi specjaliści w zakresie poszczególnych sektorów opracowali inteligentne rozwiązania transportowe, jak również rozwiązania magazynowe dla naszych klientów w sektorze chemicznym, z dostępem do najważniejszych światowych rynków zbytu i zamówień. Aby zapewnić trwałą optymalizację Państwa bilansu logistycznego, oferujemy długoterminowy model outsourcingowy w celu zwiększenia efektywności logistycznej na wszystkich poziomach łańcucha wartości w ramach DACHSER Contract Logistics.

Korzyści z najlepszego rozwiązania

Nasze produkty i usługi łączą w sobie standardowe rozwiązania logistyczne z indywidualną wiedzą z zakresu logistyki chemicznej w całym łańcuchu dostaw. Rodzina produktów entargo to optymalne rozwiązanie w obszarze transportu do różnych miejsc przeznaczenia w wielu państwach Europy. Spójne standardy transportu i jakości tworzą zaufanie i zapewniają bezpieczeństwo w każdym przypadku. Dzięki tym wysokim standardom DACHSER jest partnerem współpracującym Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (VCI).

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Chem-Logistics_1311.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

KONTAKT

contact-dachser
DACHSER Chem-Logistics
Ewelina Staszewska
Tel.: +48 32 296 56 88
Fax.: +48 32 296 56 19
Mobile: +48 504 932 389
ewelina.staszewska@dachser.com

BENEFIT FROM THE BEST SOLUTION

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem DACHSER Chem-Logistics. Transport towarów niebezpiecznych jest regulowany restrykcyjnymi wymogami prawnymi i przepisami.
DACHSER stworzył kompleksowy system zarządzania jakością na potrzeby transportu i przechowywania produktów chemicznych, idący dużo dalej niż regulacje.