PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Polityka Compliance

Jako duża firma rodzinna zajmująca się świadczeniem międzynarodowych usług logistycznych DACHSER ma pełną świadomość swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa i norm społecznych.
dachser-compliance
Przejrzyste przepisy dotyczące spółki, jej podmiotów i pracowników.

Oprócz własnych wartości i kodeksu etycznego dodatkowym bodźcem do etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności i świadczenia usług jest stałe monitorowanie postępowania. W celu uniknięcia jakichkolwiek konfliktów interesów wszyscy pracownicy firmy DACHSER – bez wyjątku – mają obowiązek stosować się do przepisów istniejących na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, a także do naszych wytycznych wewnętrznych.

Do ich obowiązków należy również przestrzeganie obyczajów, tradycji i wartości społecznych danych krajów. System Compliance obejmuje kodeks i politykę właściwego postępowania w DACHSER stanowiące wytyczne dla ponad 29 098 pracowników na całym świecie.

Deklaracja zgodności rady nadzorczej DACHSER Group SE & Co. sp. k. (2019)

Motto firmy DACHSER dotyczące zgodności „Integrity in Logistics” („Zgodność w logistyce”) podkreśla dążenie do współpracy pełnej zaufania ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi. Jednocześnie firma DACHSER reprezentuje w ten sposób wzajemne partnerstwo w logistycznym łańcuchu dostaw.

Tutaj kluczowym elementem jest połączenie zaufania i zgodności. Tylko wtedy, gdy ma się pewność co do zgodności z przepisami swojego partnera biznesowego, może powstać trwała współpraca. Jednak nie tylko w odniesieniu do stron trzecich z zewnątrz, ale także wewnątrz naszej własnej organizacji kultura zaufania tworzy decydującą podstawę pomyślnej relacji. W organizacji, a w szczególności we własnym zespole stawiamy na zgodne z zasadami zachowanie naszych kolegów i koleżanek w myśl wewnętrznych wytycznych w zakresie zgodności.

Współzależny system menedżerski firmy DACHSER zapewnia, że stosowany jest poziom kontroli niezbędny do zagwarantowania niezawodności tego zaufania.

Zaufanie nie powinno być drogą jednokierunkową. Jeśli zaufanie będzie odbierane jako wymóg jednostronny, nie możemy obiecywać sukcesu naszej idei „Zgodności w logistyce”. Tylko wtedy, gdy wszystkie strony biorące udział w procesie będą pracować razem w duchu wzajemnej współpracy w tym samym stopniu, będziemy mogli osiągnąć cenne sukcesy korzystne dla naszych firm.

Kluczowym elementem naszego współzależnego systemu menedżerskiego jest konieczne przestrzeganie przepisów prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. DACHSER jest zobowiązany do przestrzegania podstaw wolnej i uczciwej konkurencji i respektuje siły rynkowe. Przedmiotem nieograniczonej polityki przedsiębiorczości DACHSER jest, aby prowadzić wszystkie transakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Wszelkie umowy, ugody czy koordynacje z przedsiębiorcami konkurencyjnymi, jak i antykonkurencyjna

wymiana danych i informacji są absolutnie zabronione i nie są zachowaniem tolerowanym przez DACHSER. Wykroczenia przeciwko powyższym skutkują konsekwencjami wynikającymi z prawa konkurencji i prawa antymonopolowego oraz prawa pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Compliance_46.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Kodeks postępowania

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników i jednostki organizacyjne Dachser na całym świecie. Zawiera on wiążące i obowiązujące wszystkich wytyczne dotyczące postępowania. Postępowanie zgodnie z nim umożliwi naszej firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu.

Kodeks postępowania DACHSER.pdf

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy DACHSER

Dostępny tutaj „Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy DACHSER” stanowi wytyczne dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą utrzymywać relacje biznesowe z DACHSER. Obowiązuje on jako wiążąca podstawa współpracy z DACHSER.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy DACHSER