PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Polityka Compliance

Jako duża firma rodzinna zajmująca się świadczeniem międzynarodowych usług logistycznych DACHSER ma pełną świadomość swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa i norm społecznych.
dachser-compliance
Przejrzyste przepisy dotyczące spółki, jej podmiotów i pracowników.

Oprócz własnych wartości i kodeksu etycznego dodatkowym bodźcem do etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności i świadczenia usług jest stałe monitorowanie postępowania. W celu uniknięcia jakichkolwiek konfliktów interesów wszyscy pracownicy firmy DACHSER – bez wyjątku – mają obowiązek stosować się do przepisów istniejących na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, a także do naszych wytycznych wewnętrznych.

Do ich obowiązków należy również przestrzeganie obyczajów, tradycji i wartości społecznych danych krajów. System Compliance obejmuje kodeks i politykę właściwego postępowania w DACHSER stanowiące wytyczne dla ponad 29 098 pracowników na całym świecie.

Deklaracja zgodności rady nadzorczej Dachser Group SE & Co. sp. k. (2018)

Motto naszej deklaracji „Integrity in Logistic” odzwierciedla od zawsze w naszym przedsiębiorstwie chęć długotrwałej współpracy pomiędzy firmą Dachster i jej partnerami biznesowymi.


Jesteśmy przekonani, że owocne połączenia między handlowcami muszą bazować na nieskazitelnym zachowaniu obu stron. Nasze motto udowadnia tę tezę, stawiając nas na pierwszej linii. Jednocześnie jesteśmy pełni oczekiwań wobec naszych partnerów biznesowych. Obustronne zaufanie w integralność partnerów biznesowych to podstawa efektywnej działalności.

W związku z tym dokonujemy wszelkich starań w celu zapewnienia efektywności i wypełnienia naszych wewnętrznych starań we wszystkich firmach krajowych DACHSER. Kładziemy w przyszłości nacisk na rozsądne i efektywne połączenie naszych działań współzależności z celami naszych partnerów biznesowych; odnośnie tego chętnie przejmujemy inicjatywę.

Z naszego punktu widzenia bezpośredni kontakt z każdym partnerem biznesowym powinien przebiegać jako uzupełnienie obustronnej wymiany dokumentów i wytycznych z koniecznością potwierdzenia i podpisania, aby umożliwić konkretną dyskusję na temat skodyfikowanych przepisów. Podczas bezpośredniego dialogu powstaje możliwość obustronnego zrozumienia rozbieżnych punktów widzenia, redukcji nieporozumień i niepotrzebnej biurakracji bez łamania lub ograniczania naszych zgodnych starań. Mamy pewność, że ten dodatkowy kierunek działania spotka się ze zrozumieniem naszych partnerów biznesowych.

Kluczowym elementem naszego współzależnego systemu menedżerskiego jest konieczne przestrzeganie przepisów prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. DACHSTER jest zobowiązany do przestrzegania podstaw wolnej i uczciwej konkurencji i respektuje siły rynkowe. Przedmiotem nieograniczonej polityki przedsiębiorczości DACHSTER jest, aby prowadzić wszystkie transakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Wszelkie umowy, ugody czy koordynacje z przedsiębiorcami konkurencyjnymi, jak i anykonkurencyjna wymiana danych i informacji są absolutnie zabronione i nie są zachowaniem tolerowanym przez DACHSTER. Wykroczenia przeciwko powyższym skutkują konsekwencjami wynikającymi z prawa konkurencji i prawa antymonopolowego oraz prawa pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Compliance_46.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Kodeks postępowania

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników i jednostki organizacyjne Dachser na całym świecie. Zawiera on wiążące i obowiązujące wszystkich wytyczne dotyczące postępowania. Postępowanie zgodnie z nim umożliwi naszej firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu.

Kodeks postępowania DACHSER.pdf