Wspólne podejmowanie właściwych wyborów.

Sztuka łączenia wszystkich światów

Warunkiem koniecznym umożliwiającym firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu jest bezustanne zapewnianie klientom niezawodnych usług. Dzięki segmentowi Logistyki Kontraktowej w DACHSER jesteśmy w stanie to osiągnąć.
contract-logistics-supply-chain
Spójna, zorientowana na rynek i klienta koordynacja wszystkich funkcji logistycznych.

Nasze niestandardowe rozwiązania w zakresie logistyki realizacji zamówień umożliwiają klientom całkowity outsourcing zarządzania produktami. Jako usługodawca chcemy w efektywny i opłacalny sposób łączyć wszystkie powiązane funkcje logistyczne związane z łańcuchem dostaw naszych klientów. W związku z tym w ramach segmentu Logistyki Kontraktowej w DACHSER oferujemy wszystkie usługi logistyczne, np. spedycję, przeładunek i magazynowanie, a także indywidualną obsługę IT, kontrolę jakości, konsultacje i pomoc w zakresie planowania projektów oraz liczne usługi dodane (VAS) dopasowane do poszczególnych branż.

Klient określa swoje potrzeby – nasi eksperci tworzą indywidualne, kompleksowe i efektywne rozwiązanie outsourcingowe dopasowane do konkretnych wymagań związanych z łańcuchem dostaw. Stała koordynacja wszystkich funkcji logistycznych pod kątem rynku lub klienta pozwala skrócić czas dostawy i dzięki temu ograniczyć wielkość stanów magazynowych i wydatki ponoszone przez klientów. W taki sposób Logistyki Kontraktowej w DACHSER doprowadza do sytuacji, która jest korzystna dla wszystkich zainteresowanych: klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności – wykorzystywaniu możliwości wejścia na nowe rynki i powiększenia dochodów – a w tym czasie my zajmujemy się odpowiednimi procesami logistycznymi.

Standardy to nasza siła. Indywidualne podejście to nasza specjalność.

Ścisłe połączenie sieci transportowej i magazynowej to nasz znak rozpoznawczy. Rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej wykorzystujące dostępną sieć pozwalają tworzyć długotrwałe relacje oparte na zaufaniu, a ustandaryzowane procesy umożliwiają nam zapewnienie takiej samej jakości usług w każdym miejscu. Zalety sieci magazynów:

 • Scentralizowane opracowywanie i obsługa systemów 
 • Standaryzacja na dużą skalę 
 • Opcje dostępne na całym świecie 
 • Jednakowa niezawodność działań 
 • Możliwość wymiany doświadczeń i zasobów na poziomie kraju 
 • Wysoka jakość usług dzięki scentralizowanemu monitorowaniu/obsłudze 

DACHSER Contract Logistics zapewnia

Wyczerpujące konsultacje

DACHSER Logistics Consulting opracowuje indywidualne rozwiązania logistyczne i magazynowe. Nasi eksperci w dziedzinie logistyki posiadający bogatą wiedzę na temat produktów, poszczególnych branż przemysłu i rynków opracują zrównoważony model i wprowadzą go w optymalny sposób.

Opracowywanie indywidualnych rozwiązań

Każda firma działa w inny sposób: oferuje konkretne produkty, działa na innych rynkach, wykorzystuje określone procesy biznesowe i struktury logistyczne. Naszym zadaniem jest łączenie poszczególnych usług z naszej oferty w sposób umożliwiający realizację celów klienta i wywiązywanie się z podjętych przez niego zobowiązań. Podczas łączenia uwzględniany jest transport, magazynowanieusługi dodane (VAS). Systemy DACHSER IT (WMS, TMS) umożliwiają zarządzanie wszystkimi usługami oraz stworzenie wirtualnego podglądu wszystkich procesów logistycznych na każdym etapie łańcucha dostaw.

Profesjonalne zarządzanie produktami

W DACHSER Logistyka Kontraktowa umożliwia maksymalizację oszczędności i optymalizację procesu zarządzania produktami. Wierzymy, że możliwość zarządzania towarami za pośrednictwem naszych 171 oddziałów i magazynów w Europie napędza cały łańcuch procesów. Poza optymalnym rozmieszczeniem niezwykle istotną rolę odgrywa MIKADO – nasz system zarządzania magazynami (WMS), posiadający pełnię funkcjonalności, pozwalającą dostosowaćoperacje magazynowe do wysokich wymagań klientów.

Efektywność

Dzięki elastycznej konsolidacji towarów różnych klientów w naszych magazynach możemy w efektywny sposób wykorzystywać dostępną przestrzeń. Rezultat: rozwiązanie opłacalne dla klientów.

Indywidualne podejście

Jeśli klient chce lub musi wykorzystywać własny magazyn ze względu na ilość towarów lub specyficzne wymagania, umożliwiamy korzystanie z magazynów dedykowanych.

Rozwiązania magazynowe dla poszczególnych branż

Nasze magazyny umożliwiają korzystanie z różnorodnych opcji składowania: od składowania blokowego po w pełni zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania. Ponadto wykorzystujemy różne procedury i technologie związane z magazynowaniem, np.:

 • Przyjmowanie towarów na podstawie daty ważności 
 • Wszystkie techniki odbioru, magazynowania i wyprowadzania towarów z magazynu, takie jak: FIFO, LIFO, FEFO, LEFO 
 • Śledzenie po numerze seryjnym i numerach partii 
 • Przechowywanie w kontrolowanej temperaturze/w niekontrolowanej temperaturze 
 • Postępowanie z żywnością zgodnie z wymogami higienicznymi 
 • Specjalistyczne magazynowanie substancji niebezpiecznych 

Usługi dodane dla różnych branż

Poza usługami dodanymi związanymi z procesami (np. wykańczanie, budowa ekspozycji i foliowanie) oferujemy wiele usług dodanych związanych z produktami (np. pakowanie i przepakowywanie, kontrola jakości i naprawy).

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Contract-Logistics_112.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.