PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Jako firma rodzinna, DACHSER postępuje według przejrzystych zasad dobrego zarządzania.
dachser-corporate-governance
Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy jest określona przez jasne zasady.

Z tego powodu obie rodziny właścicieli, posiadające odpowiednio po 50% udziałów, przekazały funkcję monitorowania zarządowi wyższego szczebla. W skład zarządu pod przewodnictwem dr Juergena Schneidera wchodzą niezależni eksperci oraz jeden członkek z każdej rodziny. Komunikacja i przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komisjami są regulowane przez przejrzyste polityki. W interesie wszystkich członków DACHSER jest rzetelnym partnerem biznesowym, co gwarantuje korzyści wszystkim udziałowcom.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Corporate-Governance_47.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.