Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2015-11-26
DACHSER zwiększa swoje zaangażowanie w projekt terre des hommes

DACHSER, kontynuując swoją dziesięcioletnią współpracę z organizacją terre des hommes w indyjskim stanie Uttah Pradesh, postanowił jeszcze bardziej się zaangażować w ochronę praw dzieci, edukację, kształcenie zawodowe i ochronę zasobów naturalnych w kolejnych regionach w Indiach, Nepalu, Brazylii i Namibii. W ciągu najbliższych pięciu lat, operator planuje zainwestować ponad 1,1, mln euro w lokalne projekty, które mają na stałe poprawić życie tamtejszych społeczności.
tdh-children-namibia
Dla samodzielnego i niezależnego życia: pomoc ludziom, którzy sami sobie pomogą

„Logistyka zbliża ludzi, rynki i przedsiębiorstwa. Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, dlatego czujemy, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy mają gorsze warunki do życia i nie mogą korzystać z procesu globalizacji w takim stopniu, jak inni” – mówi Bernhard Simon, CEO DACHSER. „Aby uzyskać trwały efekt, potrzeba cierpliwości i działań o długoterminowej perspektywie. Dlatego nadal będziemy wspierać prace naszych lokalnych partnerów w ramach projektu terre des hommes w Indiach, poszerzając jednocześnie nasze zaangażowanie o kolejne kraje i kontynenty” – dodaje.

Od edukacji do zrównoważonego rozwoju

Wyniki projektów zrealizowanych w ciągu ostatniej dekady pokazują, że organizacja terre des hommes przyczyniła się do trwałej poprawy warunków życia dzieci i młodzieży w 136 miejscowościach w zubożałym indyjskim stanie Uttar Pradesh:

  • Prawie 17 000 dzieci i kobiet otrzymało wiedzę na temat swoich praw oraz tego, jak należy się ich domagać w demokratycznym społeczeństwie indyjskim.
  • Ponad 15 300 dzieci skorzystało z możliwości odbycia podstawowej edukacji. Następnie około 60 procent z nich uczęszczało do szkół państwowych lub prywatnych. Liczba rezygnujących z edukacji zmniejszyła się o 40 procent.
  • Około 4 700 dzieci, głównie dziewczynek, uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, związanych z obsługą komputera lub praktycznym rzemiosłem.
  • Dzieci i młodzież posadziły ponad 14 200 drzew; zainstalowano 117 jednostek kompostowania i 112 systemy biogazowe; 100 rodzin otrzymało lampy zasilane energią słoneczną, umożliwiające dzieciom naukę po zmierzchu.
  • 97 szkół otrzymało zbiorniki do wody pitnej i urządzenia sanitarne.
DACHSER obecnie wspiera projekt terre des hommes na trzech kontynentach:

tdh-treeplanting-india
Indie: Od edukacji do społecznej odpowiedzialności

Indie, Nepal:

W jednym ze stanów Indii – Uttar Pradesh, DACHSER i lokalna organizacja partnerska terre des hommes mają zamiar kontynuować swoją udaną współpracę co najmniej do roku 2020. Działania te obejmują edukację dotyczącą praw człowieka i dziecka w 50 wsiach, promowanie organizacji młodzieżowych i kobiecych oraz potrzebę kształcenia, a także ochronę zasobów naturalnych. Nowy projekt ma na celu poprawę warunków życia Musahar, indyjskiej grupy etnicznej zamieszkującej region przy granicy z Nepalem, cierpiącej z powodu skrajnej dyskryminacji i problemów ekonomicznych.

Dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych, edukacji i praw kobiet są przedmiotem trzeciego projektu, który będzie realizowany w trzech nepalskich wioskach. Terre des hommes pomoże także młodym ludziom w Mangolpuri, który jest jednym z największych slumsów w New Delhi. Celem jest zachęcanie młodzieży do powrotu do szkoły oraz przeprowadzanie szkoleń za pomocą kursów online.

tdh-limeira-workshops-brazil
Brazylia: Prawa dzieci kształtują przyszłość

Brazylia:

Od 2015 do co najmniej 2017 roku DACHSER będzie wspierać prace Centrum Praw Dziecka z Limeira, mieszczącego się w części metropolii Campinas w stanie Sao Paulo. Działalność centrum koncentruje się na aktywnej pomocy dzieciom i młodzieży w procesie wychodzenia z przestępczości oraz narkomanii a także przywracania ich społeczeństwu. Aby to osiągnąć, centrum realizuje bezpośrednie działania edukacyjne w szkołach i alternatywne programy pozalekcyjne, a także seminaria w zakresie praw dziecka dla przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i urzędników państwowych.

tdh-schoolgirls-namibia
Namibia: Szanse na lepszą przyszłość dla dzieci z grupy etnicznej San

Namibia:

W tym kraju terre des hommes i DACHSER pracują wspólnie nad zakończeniem do 2017 roku projektu mającego na celu poprawę warunków lokalnych dzieci z grupy etnicznej San (Bushmen). W tej najstarszej grupie etnicznej w południowej Afryce ludzie w większości żyją w skrajnym ubóstwie, na ogromnych farmach lub w slumsach na obrzeżach małych miast. Głównym przedmiotem prac projektowych jest edukacja i wspieranie dzieci w nauce w szkole podstawowej.

Istotne będzie także kształcenie zawodowe, szczególnie dziewcząt, w celu przygotowania ich do pracy w hotelach i schroniskach oraz zapewnienia im umiejętności praktycznych.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/DACHSER-EXPANDS-ITS-SOCIAL-COMMITMENT-WITH-TERRE-DES-HOMMES_1222.htm