Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2016-02-19
DACHSER ponownie najlepszą marką logistyczną

DACHSER, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, osiągnął najlepszy wynik wśród marek logistycznych w Rankingu Wizerunku 2016 opublikowanym przez niemieckie czasopismo branżowe „Verkehrsrundschau". DACHSER jako jedyna firma logistyczna zwyciężył bowiem w dwóch kategoriach: „Przewozy całopojazdowe i drobnicowe" oraz „Logistyka towarów konsumpcyjnych i artykułów spożywczych" zdobywając nagrody Image Awards.
Image-Award-2016
DACHSER ponownie najlepszą marką logistyczną Źródło: Verkehrsrundschau/Miguel Perez

Jesteśmy szczęśliwi, że raz jeszcze obroniliśmy obie nagrody - mówi Bernhard Simon, CEO DACHSER. – Potwierdzają one, że nasze zaangażowanie w jakość, kompetencje oraz poziom usług są pozytywnie postrzegane przez rynek. Jednocześnie motywuje nas to, aby kontynuować nasze działania w tym zakresie – dodaje Bernhard Simon.

W Rankingu Wizerunku, który przeprowadzany jest co dwa lata, w kategorii "Przewozy całopojazdowe i drobnicowe" nabywcy usług logistycznych przyznali DACHSER 738 na 1000 możliwych punktów, natomiast w kategorii "Logistyka towarów konsumpcyjnych i artykułów spożywczych" 747 punktów. Uzyskane wyniki zapewniły DACHSER najwyższe miejsce w rankingach.

Badania prowadzone przez „Verkehrsrundschau" w ramach Rankingu Wizerunku pokazały też, że 96% decydentów z branży logistycznej w sektorze przemysłu i handlu uważa, że reputacja usługodawcy odgrywa znaczącą rolę przy zawieraniu kontraktów transportowych i logistycznych. Twierdzili również, że wizerunek operatorów działających w branży logistycznej określają trzy czynniki: stosunek ceny do wykonania, jakość usług oraz obsługa klienta. Badanie pokazało też, że w obecnych czasach prawie tak samo ważne dla nabywców usług logistycznych jest również to, czy zaangażowany usługodawca spełnia wszystkie regulacje ustawowe oraz standardy i normy korporacyjne.

Badanie na potrzeby Rankingu Wizerunku zostało zlecone przez "Verkehrsrundschau" firmie badawczej Kleffmann, która przeprowadziła sondaż wśród 400 decydentów odpowiedzialnych za nabywanie usług logistycznych w niemieckich firmach działających w sektorze przemysłu i handlu. Badani pytani byli o wizerunek i rozpoznawalność 79 najważniejszych marek w pięciu sektorach rynku logistycznego. Powstały na bazie tych badań Raport pt. „Ranking wizerunku usług transportowych i logistycznych w roku 2016" oceniał zarówno wizerunek małych i średnich spedytorów działających regionalnie w ramach poszczególnych segmentów rynku, jak i reputację 15 najważniejszych europejskich regionów logistycznych.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/DACHSER-again-the-top-logistics-brand_1234.htm