Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2013-03-20
DACHSER na dobrej drodze do osiągnięcia 5 mld euro rocznego obrotu

DACHSER osiągnął w 2012 roku rekordowo wysokie obroty oraz znaczący wzrost liczby zatrudnionych pracowników. Można się spodziewać, że dzięki przychodom z zakupu hiszpańskich firm Azkar oraz Transunion oraz planowanemu rozwojowi, obroty operatora w bieżącym roku przekroczą 5 mld euro.
Geschäftszahlen
DACHSER na dobrej drodze do osiągnięcia 5 mld euro rocznego obrotu

Obroty grupy DACHSER w 2012 roku wyniosły 4,41 mld euro, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 proc. Operator dostarczył 49,8 mln przesyłek o wadze 37,5 mln ton, czyli o jeden procent więcej niż w roku 2011. Liczba oddziałów na świecie wzrosła do 347. Pod koniec roku 2012 liczba zatrudnionych pracowników we wszystkich oddziałach wynosiła 21 650, w tym 12 900 w Niemczech oraz 8 750 w innych krajach.

Zwiększone inwestycje

„Dla wielu naszych klientów rok 2012 był ekonomicznie niestabilny. Spowolnienie gospodarcze w drugiej połowie roku było dodatkowo pogłębiane przez osłabienie frachtu lotniczego na kierunkach azjatyckich” – podsumowuje Bernhard Simon, prezes zarządu DACHSER. „Mimo to nasz dynamiczny rozwój, a także przejęcia Azkar i Transunion pozwoliły na utrzymanie stabilnej pozycji na rynku. Jako firma rodzinna preferująca planowanie długookresowe, polegając na swoim bogatym doświadczeniu i niejako wbrew koniunkturze, zwiększyliśmy inwestycje kapitałowe o około 10 proc.” – dodaje. Dzięki inwestycjom o łącznej sumie 148 mln euro, DACHSER w ostatnim roku znacznie wzmocnił swoją sieć.

Obroty poszczególnych dywizji DACHSER

Obroty poszczególnych dywizji DACHSER

Największa dywizja DACHSER – European Logistics przyniosła obroty w wysokości 2 661 mld euro (wobec 2 625 mld euro w roku poprzednim), osiągając wzrost w wysokości 1,4 proc. Obroty DACHSER Food Logistics wzrosły o 13,2 proc., do 573 mln euro (wobec 506 mln euro w roku 2011). Po raz kolejny okazało się, że dywizja ta rozwija się niezależnie od wahań koniunktury. Dywizja DACHSER Air & Sea Logistics wygenerowała obroty w wysokości 1 305 mld euro, osiągając wzrost o 7,4 proc. Wraz z otwarciem oddziałów Air & Sea Logistics w Malezji oraz Wietnamie, dywizja powiększyła swoją sieć o dwa nowe azjatyckie kraje. 

Perspektywy na rok 2013

DACHSER w 2013 roku planuje kontynuację inwestycji w rozbudowę swojej europejskieji międzykontynentalnej sieci. "Sporym motorem wzrostu dla całej grupy były ostatnie akwizycje na Półwyspie Iberyjskim – firm Azkar i Transunion” – wyjaśnia Bernhard Simon. Nabycie Transunion, świadczącego usługi frachtu lotniczego i morskiego, wzbogaciło operatora o nowe lokalizacje w Turcji, Argentynie i Peru. Wzmocnienie całej grupy tymi przejęciami daje nadzieję właścicielom firmy na dalszy wzrost obrotów oraz przekroczenie granicy 5 mld euro w 2013 roku. „Integracja Azkar i Transunion odbywa się bardzo szybko. Lokalne zespoły są silnie zmotywowane, aby brać udział w dalszym rozwoju DACHSER. Jest to dla nas mocny argument do dynamicznego i entuzjastycznego działania w nowym roku” – dodaje Bernhard Simon.

DACHSER w Polsce

Spółka DACHSER działająca w Polsce odnotowała przychód w wysokości 160,8 mln PLN,prawie 30% większy niż w roku poprzednim. Firma dostarczyła 698,2 tys. przesyłek o łącznej wadze 261,5 tys. ton. Liczba zatrudnionych pracowników na koniec 2012 roku wyniosła 260. „Miniony rok był kolejnym, w którym realizowaliśmy strategię rozwoju firmy przyjętą w 2010 roku” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes DACHSER w Polsce. „Wprowadziliśmy nowe usługi – DACHSER DIY Logistics dla dostawców marketów budowlanych oraz Cargoplus, czyli organizację transportu całopojazdowego do krajów WNP,  Maghrebu oraz Turcji. Nasze plany na bieżący rok to dalsze inwestycje w kadry i oddziały, oraz rozwój nowych linii transportowych” – dodaje Grzegorz Lichocik.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/DACHSER-on-course-for-revenue-of-five-billion-euros_618.htm