Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2016-02-11
DACHSER uruchomił agencję celną

DACHSER, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, otworzył własną agencję celną, która świadczy kompleksowe usługi odpraw towarów przywożonych do Polski i wywożonych z naszego kraju przez operatora. Klienci DACHSER mogą korzystać z odpraw celnych w procedurze uproszczonej, procedury tranzytu i odpraw przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Agencja obsługuje każdego rodzaju podmioty - zarówno duże korporacje, jak i indywidualnych przedsiębiorców.
Geschäftszahlen
DACHSER uruchomił agencję celną

Dzięki własnej agencji celnej możemy oferować klientom wysokiej jakości obsługę celną bez konieczności wizyty w urzędzie celnym, co dla firm rozproszonych na terenie całego kraju często wiąże się również z wyjazdami. Ma to szczególne znaczenie dla klientów oddziału DACHSER Air&Sea Logistics, gdzie ważny jest czas dostawy liczony od nadania przesyłki do dostarczenia na lotnisko. Jednak z szybszych i bardziej efektywnych procedur skorzystają wszyscy nasi klienci. Na przykład dzięki posiadaniu scentralizowanych pozwoleń celnych możemy odprawić przesyłkę drobnicową na każdym etapie transportu między naszymi oddziałami - mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu DACHSER w Polsce.

DACHSER specjalizuje się w obsłudze eksporterów, a uruchomienie agencji celnej to kolejny krok usprawniający przebieg procesu wysyłki. Nasza sieć dysponuje doskonałym systemem połączeń międzynarodowych umożliwiających naprawdę szybki transport, znamy też wymogi celne każdego kraju docelowego. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych dostępnych w całej sieci pozwoli nam na maksymalne usprawnienie i kontrolowanie przesyłek celnych na każdym etapie dostawy - mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu DACHSER w Polsce.

Agencja celna DACHSER zajmuje się odprawą eksportową i importową towarów, również w procedurze uproszczonej, pozwalającej na ograniczenie formalności. Obecnie obejmuje ona towary eksportowane, w przyszłości jednak DACHSER będzie obsługiwał w tym trybie także towary przywożone do Polski. Klienci DACHSER będą mogli korzystać w związku z tym z ułatwień importowych, m.in. odraczania płatności podatku VAT od przywożonych do Polski towarów dzięki możliwości rozliczania go w deklaracjach podatkowych, nie zaś w momencie odprawy. W ramach procedur uproszczonych w eksporcie odprawy celne realizowane są w placówkach DACHSER w Strykowie, Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Poznaniu.

Wykorzystując nowe informatyczne systemy celne, DACHSER dokonuje także odpraw poza miejscem siedziby agencji celnej, we wszystkich terminalach morskich i lotniczych w Polsce. Firma posiada również magazyny czasowego składowania w oddziałach w Strykowie, Warszawie i Poznaniu, kolejne będą sukcesywnie uruchamiane.

Naszą agencję celną tworzy pięcioosobowy zespół dla którego wsparciem będą doświadczeni pracownicy z innych oddziałów. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu z powodzeniem będziemy mogli rozwijać nowy zakres usług świadczonych przez DACHSER - dodaje Grzegorz Lichocik.

Dział celny będzie miał charakter centralny z siedzibą w biurze zarządu w Łodzi.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/DACHSER-opens-customs-agency_1233.htm
Track and Trace