PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Umiejętność przewidywania to przejaw doskonałości

Ponieważ jesteśmy globalnym usługodawcą logistycznym, ochrona środowiska jest dla nas kwestią priorytetową. Duże znaczenie ma tutaj stworzenie wydajnych łańcuchów procesów stanowiących element logistyki zaopatrzenia i dystrybucji.
dachser-environmental-sustainability
Oszczędzamy energię wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, chroniąc tym samym środowisko.

Bazując na starannie przygotowanych, zsynchronizowanych harmonogramach transportu ładunków, konsolidujemy przepływ towarów i możemy uniknąć zbędnych transportów. Dbałość firmy o środowisko naturalne i ludzi przejawia się również w wielu inteligentnych i innowacyjnych rozwiązaniach: Chcemy nadać większy rozmach naszej branży dzięki współpracy z Katedrą Zrównoważonego Rozwoju Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw uczelni European Business School. Prowadzimy tam intensywne badania nad zrównoważonym rozwojem, w szczególności w zakresie logistyki. Badania te obejmują między innymi opracowanie sposobów mierzenia i tym samym zarządzania realizacją celów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz metody tworzenia bardziej inteligentnych i zarazem przydatnych procedur wdrażania strategii logistycznych.

Lepsze wykorzystanie pojazdów

Nasze motto brzmi: "Więcej planowania, mniej jeżdżenia". Dzięki regularnym harmonogramom transportu oraz metodzie podwójnego załadunku nasze pojazdy są optymalnie wykorzystywane. Oddzielenie pojazdu od przestrzeni ładunkowej dzięki zastosowaniu wymiennego nadwozia pozwala na bardziej kompaktowy załadunek i jednocześnie zwiększa wydajność transportu, ponieważ czas postoju jest krótszy.

Inteligentne rozwiązania IT w trosce o środowisko

Dzięki komputerowej optymalizacji trasy transportu zapewniamy efektywne wykorzystanie naszej floty transportowej, ograniczamy liczbę pojazdów w trasie i tym samym zmniejszamy emisję CO2. Aby uniknąć niepotrzebnego wydłużania trasy i czasu transportu, opracowaliśmy szereg informatycznych systemów przekazywania informacji. Aktualnie jesteśmy w stanie obliczyć szczegółowy poziom emisji CO2 i ograniczyć go, wykorzystując uzyskane dane. Promujemy logistykę bezpapierową, wykorzystując naszą internetową aplikację eLogistics, za pośrednictwem której klienci mają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przesyłki.

Dzięki technologii NV-online oraz inteligentnym skanerom można zminimalizować wykorzystanie papieru – 90% potwierdzeń odbioru przesyłek jest zatwierdzanych przy użyciu urządzenia Penkey i umieszczanych w archiwum na dysku optycznym do późniejszego wglądu. Gdy nie da się uniknąć wykorzystania papieru, używamy produktów z celulozy przyjaznych dla środowiska. Przykładowo, nasze broszury firmowe są drukowane na papierze posiadającym certyfikat FSC. Przyznanie nagrody GreenIT Best Practice Award 2010 w kategorii "Wydajne energetycznie systemy IT" jest potwierdzeniem naszej dbałości o środowisko naturalne. Byliśmy jednym z pierwszych globalnych usługodawców logistycznych, którym przyznano międzynarodowy certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO 27001w dziedzinie bezpieczeństwa naszej międzynarodowej sieci IT.

Aktywne ograniczanie emisji spalin

W skład firmowej floty wchodzą najnowocześniejsze pojazdy, dlatego emisja CO2 jest maksymalnie ograniczona już na początku. Nasze działania nie są wymuszone przez rządowe programy dotyczące zmniejszenia emisji spalin ani przepisy prawne.

Aktywna wymiana palet

Nasza inteligentna procedura wymiany palet obsługiwana przez informatyczny system kredytowania również w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. "Opakowania wielokrotnego użycia" mogą zostać wykorzystane od trzech do pięciu razy.

Obsługa elektrycznych wózków widłowych

Korzystamy z elektrycznych wózków widłowych, aby ograniczyć emisję CO2.

Standardy najwyższej jakości

W dziale biznesowym "DACHSER Food Logistics" temat ograniczenia emisji CO2 jest poruszany z powodów ekonomicznych. Wszystkie pojazdy przewożące mrożoną żywność są wyposażone w systemy chłodzenia zgodne z normami DIN 8959 lub ATP. Czujniki pomiaru temperatury są regularnie serwisowane oraz kalibrowane zgodnie z normą EN 13468. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że podczas całego transportu łańcuch chłodniczy jest zamknięty i spełnia tym samym wymogi higieniczne. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje ryzyko zepsucia się towarów i przyczynia się do redukcji emisji CO2 dzięki zmniejszeniu liczby transportów.

Zamiast wyrzucać – wykorzystujemy ponownie

Dbając o środowisko naturalne, unikamy wyrzucania opakowań, dlatego w oddziałach firmy korzystamy jedynie z opakowań wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu. Utylizację sprzętu IT zlecamy wyspecjalizowanym, certyfikowanym firmom.

Gwarantujemy bezpieczeństwo

Firmowe magazyny, w których składowane są materiały niebezpieczne, spełniają wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Aby zminimalizować okres ryzyka dla ludzi i środowiska naturalnego, przeładunki substancji niebezpiecznych oraz substancji szkodliwych dla środowiska wodnego mają status priorytetowy. W przypadku każdego transportu upewniamy się, że podczas załadunku, zabezpieczania oraz przejazdu zachowane są najwyższe środki ostrożności. Taką staranność zachowujemy w przypadku wszystkich transportów.

Dodatkowe metody ochrony środowiska i klimatu

Optymalizujemy poziom zużycia energii w firmowych budynkach i centrach logistycznych. Wszystkie oddziały firmy DACHSER zostały wyposażone w systemy sterujące oświetleniem korytarzy i pomieszczeń, czujniki ruchu sterujące pracą spłuczek i dopływu wody. Woda pochodząca z opadów atmosferycznych jest spuszczana do wód gruntowych. W naszych myjniach wykorzystuje się wodę deszczową i systemy odzyskiwania wody.

Nasze hale tranzytowe przeznaczone dla produktów żywnościowych są wyposażone w nowoczesne, wewnętrzne doki przeładunkowe posiadające segmentowe drzwi wpuszczane w ziemię oraz nadmuchiwane uszczelki drzwiowe, co zapobiega utracie ciepła. W systemach chłodzenia używamy głównie chłodziw naturalnych i promujemy ich stosowanie zamiast czynników chłodniczych niszczących warstwę ozonową.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Ecology_49.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Emisji CO2

Norma Komisji DIN dotycząca emisji CO2 (DIN EN 16258:2011)
Komisja DIN zajmuje się opracowywaniem obowiązujących w Europie norm związanych z pomiarem emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w usługach transportowych. W oparciu o normy opracowywane są współmierne, przejrzyste i zestandaryzowane raporty.

Jako członek niemieckiego zespołu ds. standardów CO2 aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu europejskich norm dotyczących pomiaru zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w usługach transportowych. Udział w tworzeniu normy pozwala nam zdobywać kluczową wiedzę na temat zarządzania zasobami środowiska i czerpać z bogatego doświadczenia.

 

Partner

European Business School
W ramach współpracy z pracownikami Katedry Zrównoważonego Rozwoju Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw uczelni European Business School firma DACHSER inwestuje w badania nad zrównoważonym rozwojem, w szczególności w zakresie logistyki.