PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Grzegorz Lichocik - Country Manager

Grzegorz Lichocik – od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dachser w Polsce. Z branżą logistyczną związany już od ponad 20 lat. Kierując kolejnymi projektami współtworzył rynek logistyki i standardy TSL w Polsce. Odpowiada również za rozwój dość młodej jeszcze dziedziny w naszym kraju jaką jest logistyka kontraktowa.  
Grzegorz Lichocik
Grzegorz Lichocik

W czasie swojej kariery zawsze dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Ma doświadczenie w działaniu nie tylko na krajowym rynku, ale także za granicą. W latach 1994-2007 jako dyrektor logistyki i dyrektor regionu w firmie Schenker odpowiedzialny był m.in. za budowę systemu drobnicowego opartego na platformie cross-dockingowej w Rosji.

Główne wyzwania jakie stawia sobie i firmie Dachser w Polsce to rozbudowa sieci dla przesyłek drobnicowych, rozwój logistyki kontraktowej oraz sekcji przesyłek morskich i lotniczych, szeroka edukacja i promocja najwyższej jakości obsługi jaką Dachser ma w swoich standardach. Firma pod jego kierownictwem planuje osiągnąć w Polsce pozycję lidera na rynku w przewozie przesyłek drobnicowych.

Grzegorz Lichocik jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył również we Francji podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Institut d’Administration des Enterprises de l’Universite Jean Moulin Lyon III oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Brał udział w International Leadership Programme realizowanym przez Ashridge School of Management w Anglii. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy 02285/F4/08. Włada językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.

Związany z logistyką od strony akademickiej,  współpracuje z uczelniami wyższymi – wcześniej ze Szkołą Główną Handlową, a obecnie z Uniwersytetem Łódzkim i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Jest członkiem rady Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autor wielu publikacji związanych z zarządzaniem i logistyką, publikowanych m.in. w magazynach Logistyka, Eurologistics, Logistyka a jakość, Harvard Business Review, Controlling Manager, Businessman Magazine oraz dziennikach ekonomicznych jak Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa.

Prywatnie miłośnik jazzu, windsurfingu i nauk ścisłych - interesuje się fizyką kwantową.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Grzegorz-Lichocik_658.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.