PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Zarząd firmy DACHSER

Firma DACHSER posiada zarząd o przejrzystej strukturze, nastawiony na realizację założonych celów. Kadra zarządzająca jest odpowiedzialna za wszystkie obszary działalności firmy.
dachser-management
Kadra zarządzająca jest odpowiedzialna za wszystkie obszary działalności i oddziały.

DACHSER stał się wiodącym operatorem logistycznym oferującącym usługi o zasięgu globalnym. Podstawowymi zasadami, którymi kierują się akcjonariusze spółki jest prowadzenie jej jako firmy rodzinnej oraz utrzymanie niezależności. Jest to doskonały przykład respektowania wspólnych wartości oraz realizowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Akcjonariusze, Rada Nadzorcza i Zarząd są zdeterminowani, aby tworzyć nowe miejsca pracy, realizować zrównoważoną politykę firmy, a także promować jej wyjątkową kulturę korporacyjną.

Nasz sposób zarządzania ma zdecydowanie przedsiębiorczy charakter. Menedżerowie myślą o sobie w kategoriach przedsiębiorców działających w imieniu spółki. W ten sposób  przyczyniają się do jej długoterminowej rentowności i przyszłej zdolności do utrzymania się na rynku.  Rozwijanie firmy w perspektywie długoterminowej  od zawsze stanowiło cel  jej akcjonariuszy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Management_29.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.