PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Dział ROAD LOGISTICS - CHIEF OPERATIONS OFFICER ROAD LOGISTICS MICHAEL SCHILLING

Michael Schilling dołączył do DACHSER w roku 1989, po ukończeniu studiów w Berufsakademie w Mannheim. Zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO) Działu Logistyki Transportu Drogowego.
Michael Schilling
Michael Schilling

Jako Dyrektor ds. Logistyki Transportu Drogowego (COO Road Logistics), Schilling zarządza łańcuchem dostaw w transporcie drogowym, odpowiadając za wszystkie obszary logistyki European Logistics i Food Logistics. Wiceprezes zarządu Michael Schilling, oraz podlegający mu dział IT, odpowiadają za ogólnoświatową infrastrukturę, sprawny przepływ danych dla prowadzonej działalności pomiędzy poszczególnymi partnerami biznesowymi a także za bezpieczeństwo informacji.

W 1989 r. dołączył do nowo powołanego wówczas w DACHSER działu noszącego nazwę „Logistyka Wewnętrzna”. Głównym zadaniem było stworzenie efektywniejszego procesu zarządzania. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie operacyjnej zaczął zdobywać w 1990 r. w oddziale w Saarbrücken. Dwa lata później przeniósł się do oddziału DACHSER we Frankfurcie, którego kierownictwo objął w roku 1993. Po powrocie do centrali w roku 1996 zajął się głównie ekspansją infrastruktury sieciowej. W 2002 roku mianowano go na stanowisko dyrektora zarządzającego nieco wcześniej utworzonego działu ds. „paneuropejskiej organizacji i infrastruktury logistycznej”zarządzającego całą, europejską siecią DACHSER.

Od roku 2005 Schilling odpowiada także za „Logistykę Zamówień”. W roku 2007 objął obowiązki związane z kierowaniem działem „Technologii Informacji”. Dziś, pod jego kierunkiem, ponad 280 pracowników zatrudnionych w siedzibie głównej w Kempten tworzy systemy IT wspomagające zarządzanie ogólnoświatowymi procedurami logistycznymi.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Michael-Schilling_1083.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.