Przedstaw się.

Witamy w naszym świecie

Dla nas najważniejsi są ludzie. Dlatego w naszej firmie cenimy relacje oparte na wzajemnym uznaniu oraz współpracę na zasadzie partnerstwa. Ważny jest również szacunek i tolerancja wobec ludzi reprezentujących inne kultury oraz ich zwyczajów.
company-culture-dachser
Zaangażowanie, otwartość, praca zespołowa i uczciwość to cechy charakteryzujące kulturę firmy DACHSER.

Każdy pracownik naszej firmy od samego początku jest członkiem międzynarodowej rodziny. Oznacza to, że każdy w wyraźny sposób przyczynia się do naszego sukcesu, niezależnie od kraju pochodzenia i zajmowanego stanowiska. Zgodnie z filozofią naszej firmy chcemy tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i uznania, która pomaga osiągnąć sukces i umożliwia skuteczną pracę zespołową.

Tysiące charakterów – jeden zespół

W związku z tym bardzo cenimy pracowników, którzy z entuzjazmem i oddaniem stawiają czoła codziennym, zmieniającym się wyzwaniom. Postrzegamy naszych pracowników jako przedsiębiorców i polegamy na ich zdolności do samodzielnego motywowania się. Zapewniamy im wsparcie poprzez różne (dopasowane) programy mające na celu promowanie umiejętności technicznych i osobistych zdolności oraz tworzenie środowiska, w którym możliwa jest konstruktywna współpraca wszystkich zespołów przynosząca klientom korzyści.

Dlatego szukamy osób, które potrafią opracowywać i wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz samodzielnie służyć klientom i wykazywać inicjatywę. Ponadto cenimy pracowników, którzy interesują się innymi krajami i kulturami, szanują innych ludzi i środowisko oraz doceniają możliwość pracowania w sposób niezależny, kreatywny i odpowiedzialny.

Wykorzystywanie silnych stron, a nie demonstracja siły

Członkostwo w społeczności daje poczucie siły. Różne życiorysy i doświadczenia zawodowe, talenty i kwalifikacje naszych pracowników łączą się, uzupełniają i umacniają. Wspólny sukces osiągany dzięki efektywnym procedurom i harmonijnej, odpowiedzialnej współpracy stanowi siłę naszej sieci. Zależy nam, abyś towarzyszył nam w tej podróży.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Our-World_266.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Wideo

DACHSER Spot Reklamowy