PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Filozofia firmy DACHSER

Firma DACHSER jest znana z tego, że jej pracownicy są jak jedna wielka rodzina. Zasada brzmi: Razem tworzymy DACHSER. Zarząd firmy wyznaczył sobie cztery następujące cele: dalszy rozwój firmy jako rodzinnego biznesu, tworzenie nowych miejsc pracy, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju firmy oraz wspieranie kultury korporacyjnej DACHSER. Realizacja powyższych założeń gwarantuje firmie sukces ekonomiczny, a tym samym dobre perspektywy na przyszłość.
dachser-philosophy
Nasz cel: Gwarancja sukcesu ekonomicznego, a tym samym rentowności firmy.

Dbając o naszych klientów,chcemy w wymierny sposób zwiększyć ich wartość dodaną i uzyskać przewagę nad konkurencją. Dlatego wdrażamy zintegrowane, innowacyjne oraz bezkonkurencyjne rozwiązania transportowe, dostępne dla wszystkich branży. Nasza zdolność do przyjęcia punktu widzenia klienta czyni z nas wartościowego partnera.

Poza tym firma DACHSER jest entuzjastycznie nastawiona do nowych technologii i inteligentnych koncepcji logistycznych. Nasi pracownicy systematycznie i z pasją poszukują najlepszych rozwiązań dla klientów. Dzięki połączeniu najwyższych kwalifikacji naszych pracowników oraz ich chęci do nauki możemy stworzyć podwaliny sukcesu naszych klientów na całym świecie.

Oto wartości, na których opiera się filozofia naszej firmy:

Przedsiębiorczość i odwaga, by być innowacyjnym

Firma DACHSER wysoko ceni fachowość, kreatywność, zaangażowanie oraz odpowiedzialność korporacyjną u każdego pracownika. Jedynie pracownicy, którzy czują się współodpowiedzialni za firmę, potrafią projektować inteligentną logistykę opartą na wydajnych procedurach i rozwiązaniach logistycznych, które są przydatne dla klientów.

Globalna odpowiedzialność

W nasze działania jesteśmy zaangażowani "całościowo". Nie istnieją dla nas bariery pomiędzy regionami ani pomiędzy branżami.

Zrównoważony rozwój

Jako firma działająca na arenie międzynarodowej jesteśmy świadomi konsekwencji ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych naszych działań. Z tego powodu jesteśmy nie tylko głęboko zaangażowani w korporacyjną politykę zrównoważonego rozwoju, ale również działamy zgodnie z jej wytycznymi.

Lojalność i zaangażowanie

"DUCH PRACY ZESPOŁOWEJ FIRMY DACHSER" przejawia się w okazywaniu szacunku, lojalności oraz zaangażowaniu w dążeniu do celu. Wszystko to sprawia, że udziałowcy, członkowie zarządu, pracownicy i klienci stanowią jedną wielką rodzinę "DACHSER."

Rzetelność i uczciwość

Pracownicy firmy DACHSER reprezentują wartości korporacyjne podczas wykonywania codziennych czynności. Są to osoby uczciwe, otwarte, rzetelne i godne zaufania zarówno w kontakcie ze współpracownikami czy klientami, jak i osobami z życia prywatnego.

Kosmopolityzm i szacunek

Jako dostawca usług logistycznych posiadający placówki w wielu krajach przykładamy wielką wagę do otwartego podejścia do odrębnych kultur i osób je reprezentujących. Ciekawość innych zwyczajów i zrozumienie odmiennych stylów życia to najlepszy sposób na stworzenie podstaw wymiany międzykulturowej oraz współpracy opartej na zaufaniu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Philosophy_21.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.