Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2014-09-11
Rekordowa liczba stażystów w niemieckim DACHSER

Wraz z początkiem września niemiecki DACHSER rozpoczął kolejną edycję swojego programu edukacyjnego, przyjmując rekordową liczbę 589 nowych stażystów i studentów. Wraz z osobami z poprzednich rekrutacji, firma obecnie szkoli u siebie 1378 młodych logistyków.
apprentice-2014
Rekordowa liczba stażystów w niemieckim DACHSER

Profesjonalne, wysokiej jakości przeszkolenie w zakresie wiedzy logistycznej jest warunkiem do rozpoczęcia kariery w logistyce, zwłaszcza w przedsiębiorstwie tak dbającym o wysokie standardy jakim jest DACHSER. W tej rodzinnej firmie przyszli logistycy znajdą szeroki wybór możliwości realizowania kariery zawodowej, w dodatku w międzynarodowym otoczeniu. „Zależy nam na młodych ludziach, którzy są zainteresowani kulturami innych krajów, szanują ludzi i otoczenie, a także są kreatywni i odpowiedzialni” – mówi Bernhard Simon, CEO DACHSER, opisując wymagania stawiane młodym logistykom. Istotne jest również ich przekonanie o planach na przyszłość i podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu kariery właśnie w logistyce. „Możemy pochwalić się wyjątkowo dużym odsetkiem stażystów wśród ogółu pracowników, który w Niemczech wynosi około 10 procent. To pokazuje, jak dużą wagę przywiązujemy do szkoleń oraz sprawia, że jesteśmy postrzegani jako bardzo atrakcyjny pracodawca” – mówi Martina Szautner, dyrektor departamentu HR w DACHSER.

DACHSER oferuje różne warianty szkoleniowe, a także kształcenie dualne w zakresie spedycji, transportu i logistyki. Międzynarodowy, oparty na modelu kształcenia dualnego program szkoleniowy „DACHSER Education Program”, jaki firma z powodzeniem realizuje w Niemczech oraz pięciu innych krajach europejskich, zaczyna przynosić wymierne efekty. Oprócz setek młodych ludzi w Niemczech, w 2013 roku podobne programy ukończyli stażyści z Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji i Polski. „Nasza polityka związana z zasobami ludzkimi jest międzynarodowa i nastawiona na wzmocnienie naszej wydajności w dłuższej perspektywie czasu” – wyjaśnia Bernhard Simon.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Record-number-of-trainees-and-students_994.htm