Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2013-10-18
DACHSER „Solidnym Pracodawcą roku 2013”

Firma DACHSER została uhonorowana tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2013 ziemi łódzkiej. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dotyczących zarządzania personelem w Polsce.
DACHSER Solidnym Pracodawcą Roku 2013 ziemi łódzkiej.

Konkurs Solidny Pracodawca ma na celu wyłonienie przedsiębiorstw i instytucji wyróżniających się pod względem polityki personalnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Organizowany jest już od 11 lat. Kapituła konkursu ocenia m.in.: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, szkolenia pracowników, zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie oraz dynamikę zatrudnienia.

„Tytuł Solidnego Pracodawcy jest dla nas sporym wyróżnieniem, a jednocześnie potwierdzeniem słuszności naszej polityki personalnej” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu DACHSER w Polsce. „Przyznanie tego lauru właśnie DACHSER utwierdza nas w przekonaniu, że inwestycje w kadry mają przełożenie nie tylko na jakość pracy, ale również na ocenę firmy w oczach pracowników i otoczenia. Cieszymy się dobrą opinią również wśród osób poszukujących zatrudnienia” – wyjaśnia. Wyjątkowy sposób podejścia do pracowników wynikaz faktu, że DACHSER jest firmą rodzinną.

„Szczególny sposób traktowania wszystkich osób zatrudnionychw DACHSER przejawia się w długookresowym planowaniu oraz unikaniu zbędnego ryzyka. Jest to wyraz naszej odpowiedzialności za pracowników” – wyjaśnia prezes Grzegorz Lichocik. „Wyznajemy zasadę, że kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa są ludzie, dlatego ciągle inwestujemy w kadry oraz staramy się, aby pracownicy byli z kariery w DACHSER zadowoleni” – dodaje.   

DACHSER znany jest z dbałości o wysoką jakość usług, której utrzymanie wymaga perfekcyjnej organizacji przedsiębiorstwa. Dlatego we wszystkich oddziałach, na całym świecie, obowiązują takie same standardy dotyczące procesów oraz warunków pracy. Dużą rolę odgrywają także jasne procedury dotyczące odpowiedzialności i komunikacji wewnątrz firmy oraz zastosowanie jednego wspólnego systemu do realizacji i kontroli procesów magazynowych, logistycznych i transportowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Solid-Employer-of-the-Year-2013_773.htm