PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Każdy może coś osiągnąć

Jako firma rodzinna dbamy o realizację długoterminowej polityki zrównoważonego rozwoju firmy. Skupiamy się na celach natury ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, które realizujemy z dużym zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności. Są one głęboko zakorzenione w naszych wartościach korporacyjnych i jednocześnie wyznaczają nasz kierunek, tworzą tożsamość i zapewniają stabilność.
dachser-sustainability
Jako firma rodzinna DACHSER kieruje się długoterminową, a tym samym zrównoważoną strategią biznesową.

Nasze cele ekonomiczne, a co za tym idzie całą naszą działalność, realizujemy poprzez dostosowanie firmy do ciągłego i integrującego wzrostu. Oprócz aktywnej polityki zdrowotnej obejmującej ponad 29 098 racowników w ramach zaangażowania społecznego realizujemy również ukierunkowane programy wsparcia. Ponadto, aktywna ochrona środowiska jest kolejną ważną częścią naszej inicjatywy związanej ze zrównoważonym rozwojem opartym na ochronie środowiska.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Sustainability_48.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Emisji CO2

Norma Komisji DIN dotycząca emisji CO2 (DIN EN 16258:2011)
Komisja DIN zajmuje się opracowywaniem obowiązujących w Europie norm związanych z pomiarem emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w usługach transportowych. W oparciu o normy opracowywane są współmierne, przejrzyste i zestandaryzowane raporty.

Jako członek niemieckiego zespołu ds. standardów CO2 aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu europejskich norm dotyczących pomiaru zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w usługach transportowych. Udział w tworzeniu normy pozwala nam zdobywać kluczową wiedzę na temat zarządzania zasobami środowiska i czerpać z bogatego doświadczenia.

 

Partner

European Business School
W ramach współpracy z pracownikami Katedry Zrównoważonego Rozwoju Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw uczelni European Business School firma DACHSER inwestuje w badania nad zrównoważonym rozwojem, w szczególności w zakresie logistyki.