Sieć połączeń ze wszystkimi obszarami. Na wszystkich kontynentach.

Wyznaczanie standardów optymalnego przepływu towarów

Terminale tranzytowe DACHSER stanowią kluczowy czynnik gwarantujący najwyższą jakość usług logistycznych.
transshipment-warehouse-network
Precyzyjnie zaplanowane procedury, określone czasy dostawy i doskonale wyszkolony personel obsługujący magazyny cross-dockingowe DACHSER.

Dzięki terminalom globalnej sieci DACHSER transport towarów odbywa się nieprzerwanie przez całą dobę według ustalonego planu. Profesjonalne, dopasowane czasowo i sprawdzone procedury to gwarancja płynnego przepływu towarów. Terminale tranzytowe, kluczowe elementy łańcucha usług globalnych, odgrywają ważną rolę w zapewnianiu odpowiedniej jakości usług logistycznych.

Po odbiorze z terminali towary ładowane są na lokalne ciężarówki i wysyłane do transportu. Jednocześnie z innych oddziałów przywożone są towary, które należy wyładować i odebrać, a następnie załadować na lokalne ciężarówki i odesłać.

W ten właśnie sposób terminale tranzytowe DACHSER nadają rytm systemowi usług logistycznych. W utrzymaniu równego poziomu jakości usług transportowych pomaga ustandaryzowana i profesjonalna obsługa zamówień: Po zlokalizowaniu w systemie elektronicznym przesyłka dostarczana jest do strefy oczekiwania właściwej dla danego miejsca przeznaczenia. Ciężarówki odjeżdżają z ramp codziennie w określonych porach. Po dostarczeniu przesyłek do terminala tranzytowego następuje ich przeładowanie do lokalnych ciężarówek i wysłanie do miejsc docelowych.

Doskonała koordynacja poszczególnych etapów pracy, ustalone pory wyjazdu i fachowy personel pozwalają zagwarantować rzetelną obsługę i niezawodność terminali tranzytowych DACHSER.

Klienci zawsze informowani są o transporcie przesyłek w celu skanowania w punktach tranzytowych, a także o zastosowaniu standardowych procedur samego transportu. Dzięki narzędziu ActiveReport pracownicy obsługi otrzymują natychmiastowe powiadomienia o zmianach w harmonogramie dostawy. Narzędzie do zarządzania łańcuchem dostaw ściśle powiązane z programem DOMINO monitoruje, czy zachowana zostaje zgodność z harmonogramem transportu, i automatycznie powiadamia zainteresowane osoby o ewentualnych nieprawidłowościach w procesie, np. w przypadku odmowy odbioru, braków lub przekroczenia terminów dostaw. Dzięki temu nasi pracownicy mogą podejmować natychmiastowe środki zaradcze i zapewnić dostawę towarów w określonym obszarze w ciągu 24 godzin.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Transit-Terminal_103.htm
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.