Adevărata valoare vine de la fiecare dintre noi.

Prevederea îşi dezvăluie adevărata măreţie

Fiind un furnizor de servicii logistice ce operează la nivel global, protecţia activă şi inteligentă a mediului are pentru noi cea mai înaltă prioritate. În această privinţă, o contribuţie semnificativă are proiectarea eficientă a tuturor lanţurilor de procese, ca parte a logisticii noastre de achiziţie şi distribuţie.
dachser-environmental-sustainability
Economisim energie, protejand astfel mediul inconjurator, unde si ori de cate ori este posibil.

Pe baza unor planificări extrem de bine gândite şi sincronizate pentru transportul încărcăturilor, combinăm fluxul de bunuri şi putem evita transporturile inutile. Responsabilitatea noastră faţă de natură şi umanitate este evidenţiată de asemenea de numeroasele măsuri inteligente şi inovatoare: Cu ajutorul cursului Logistica durabilă & managementul lanţului de aprovizionare de la Şcoala Europeană de Afaceri, dorim să dăm un nou impuls sectorului nostru. Efectuăm cercetări intense privind dezvoltarea durabilă, concentrându-ne pe logistica din locaţia respectivă. Printre altele, aceasta include cercetări privind modul în care pot fi măsurate şi, astfel, controlate scopurile dezvoltării durabile şi privind modurile în care se poate efectua o proiectare mai inteligentă şi, prin urmare, mai reuşită, a proceselor pentru implementarea strategiilor logistice.

Utilizarea mai bună a vehiculelor

"Gândiţi mai mult, conduceţi mai puţin" - acesta este motto-ul nostru. Asigurăm utilizarea optimă a vehiculelor noastre, cu ajutorul unor orare de transport regulat şi prin utilizarea încărcării pe punţi duble. Separarea vehiculului de spaţiul încărcăturii cu ajutorul unei semiremorci permite încărcarea mai compactă şi, totodată, măreşte eficienţa transportului, datorită reducerii timpilor de staţionare.

IT inteligent în serviciul mediului

Datorită planificării optimizate IT a rutelor, asigurăm utilizarea optimă a flotei noastre de transport, reducem traficul şi, astfel emisiile de CO2 datorate transporturilor. Pentru a evita rutele şi timpii de călătorie inutili, am realizat o serie de sisteme informaţionale bazate pe IT. La ora actuală, cu structura noastră de date, putem calcula detaliat emisiile de CO2 şi putem lua măsuri practice pentru a le minimiza. Promovăm logistica fără hârtii, mai ales cu ajutorul aplicaţiei noastre on-line eLogistics, care le furnizează clienţilor informaţii cuprinzătoare despre expediţii.

NV-online şi scanerele inteligente reduc la minimum utilizarea internă a hârtiei; 90% din chitanţele de expediţie sunt deja digitizate prin Penkey şi plasate în arhiva optică, unde pot fi regăsite. Când utilizarea hârtiei este inevitabilă, folosim produse din celuloză prietenoase cu mediul. De ex., broşurile companiei noastre sunt tipărite pe hârtie certificată FSC. Premiul GreenIT pentru cele mai bune practici 2010, la categoria "Sisteme energetice eficiente" confirmă angajamentul nostru. Suntem unul dintre primii furnizori de servicii logistice globale care am certificat siguranţa reţelei IT mondiale conform ISO 27001, standardul recunoscut internaţional în domeniul securităţii informaţiilor

Minimizarea activă a emisiilor

Cu vehiculele sale ultramoderne, încă din start DACHSER menţine emisiile de CO2 cât mai reduse posibil. Efectuăm aceasta independent de programele federale de stimulare sau de prevederile legale aplicabile.

Schimbul activ de paleţi

Schimbul de paleţi, organizat inteligent prin intermediul unui sistem de creditare cu suport IT, contribuie de asemenea semnificativ la reducerea emisiilor de CO2. "Ambalajele reutilizabile" pot fi folosite de trei până la cinci ori.

Funcţionarea stivuitoarelor electronice

Folosim stivuitoare cu acţionare electronică pentru a reduce emisiile de CO2.

Standarde de cea mai înaltă calitate

În divizia de afaceri "DACHSER Food Logistics", reducerea emisiilor de CO2 este deja în curs, din motive economice. Aici utilizăm numai vehicule care sunt adecvate pentru alimente congelate, cu o structură izolatoare termic, conform aprobării DIN 8959 sau ATP. Senzorii noştri de temperatură sunt întreţinuţi şi calibraţi regulat, conform EN 13468. Prin aceste măsuri, asigurăm un lanţ al frigului închis, pe parcursul întregului transport - şi, astfel, respectarea reglementărilor privind igiena. Aceasta exclude practic alterarea bunurilor şi repetarea transportului, cu emisiile de CO2 aferente.

Utilizare în loc de risipire

Evitarea risipei de ambalaje reprezintă o componentă importantă a iniţiativei noastre privind mediul, aşa că, în filialele noastre, folosim numai ambalaje de transport reutilizabile sau reciclabile. De asemenea, externalizăm eliminarea echipamentelor IT inutilizabile, de aceasta ocupându-se companiile specializate.

Garantăm siguranţa

Depozitele noastre pentru bunuri periculoase îndeplinesc toate standardele privind mediul, precum şi cele mai înalte standarde privind siguranţa. Pentru a minimiza durata pericolului pentru om şi natură, acordăm prioritate transbordării substanţelor periculoase sau substanţelor periculoase pentru apă. Pentru fiecare transport, asigurăm calitatea cea mai înaltă în timpul încărcării şi asigurării încărcăturii, precum şi siguranţa activă pe şosea. De fapt, această verificare prealabilă este valabilă pentru toate transporturile noastre.

Măsuri suplimentare pentru protecţia mediului şi a climei

Optimizăm bilanţul energetic al clădirilor de birouri şi al centrelor logistice. Toate filialele DACHSER sunt deja echipate cu sisteme de control al iluminării holurilor interioare şi camerelor; senzorii de mişcare activează tragerea apei la toaletă şi conectările la apă din zona comercială.

În plus, toată apa provenită din precipitaţii sub formă de ploaie sau zăpadă este dirijată spre pânza freatică. La spălarea camioanelor se utilizează apă de ploaie şi se folosesc sisteme de recuperare a apei. În halele de tranzit pentru logistica produselor alimentare, docurile de încărcare interioare moderne, cu uşi transversale care ajung la nivelul solului şi uşi cu garnituri gonflabile, împiedică pierderea de căldură necontrolată. La frigidere folosim mai ales agenţi de răcire naturali şi promovăm înlocuirea la nivel mondial a agenţilor de răcire care distrug stratul de ozon.

Articole similare

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/ro/ro/Ecology_49.htm
Locatiile DACHSER
Aici puteti gasi persoana de contact sau adresa filialelor sau partenerilor nostri.

Emisiile de CO2

Comisia DIN pentru standardele privind emisiile de CO2 (DIN EN 16258:2011)
Comisia DIN se ocupă cu dezvoltarea standardului european pentru măsurarea emisiilor de gaze de seră şi a consumului de energie în serviciile de transport. Raportarea comparabilă, transparentă şi standardizată a emisiilor de CO2 este dezvoltată cu ajutorul acestui standard.

Ca membru al grupului de acţiune german pentru standardul privind emisiile de CO2, participăm activ la conceperea unui standard la nivel european pentru măsurarea consumului de energie şi a emisiilor de gaze de seră asociate serviciilor de transport. Prin participarea la crearea standardului acumulăm cunoştinţe specifice importante legate de managementul resurselor de mediu, aplicându-ne în acelaşi timp experienţa îndelungată.

Partener

European Business School
Cu ajutorul unui corp profesoral capabil pentru Managementul sustenabil privind logistica şi lanţul de aprovizionare la Şcoala Europeană de Afaceri, DACHSER investeşte în cercetări legate de dezvoltarea durabilă, cu accent pe logistică.