Rapoarte clienţi, ştiri şi comunicate de presă.

06.03.2014
Sinteza informare control SEVESO

In perioada 21-23.01.2014, s-a desfasurat controlul programat SEVESO la SC DACHSER ROMANIA SRL, punct de lucru Depozit Produse Ambalate (produse periculoase), cu sediul in com. Aricestii-Rahtivani, str. Thomas Dachser FN.
safety-chem-logistics-requirements
Cerinte de securitate in logistica chimicalelor

Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Prahova si a urmarit verificarea stadiului implementarii prevederilor HG 804/20067 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, modificata prin HG 79/2009 si OMAI 647/2005 pentru aprobarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase precum si stadiul realizarii masurilor trasate anterior.      

Inspectia desfasurata in cadrul obiectivului nu a constatat neconformitati majore iar masurile trasate anterior au fost realizate in intregime.      

In Raportul de Inspectie incheiat au fost stabilite masuri de revizuire/actualizare/completare a unor instructiuni proprii si de imbunatatire a continutului unor documente interne.        

SC DACHSER ROMANIA SRL  a intocmit un plan cu termene de realizare si responsabili pentru indeplinirea masurilor stabilite. Masurile vor fi realizate in termenul stabilit in Raportul de Inspectie.

Nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale pe timpul controlului.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/ro/ro/SEVESO-Control_760.htm