Introducera dig själv.

Speditionslärlingar

Nu finns det möjlighet för svenska studenter från gymnasieskolornas högskoleförberedande program att gå en dansk lärlingsutbildning till speditör och göra sin praktiktid på en av DACHSERs fyra filialer i Sverige (Göteborg, Jönköping, Stockholm och Malmö).
apprenticeships-training-logistics-dachser
Speditionslärlingar

Under utbildningen varvas teoretiskt och praktiskt lärande. 75 % av utbildningen sker på en av DACHSERs filialer i Sverige och 25% på Roskilde Handelsskole (20 km från Köpenhamn) tillsammans med danska speditörslärlingar. Eleven tillåts skriva och prata svenska under samtliga skolperioder, men all undervisning och allt läromaterial är på danska. Detta måste eleven kunna ta till sig.

Unik utbildning kopplad till speditörsyrket

Det danska utbildningsministeriet sätter upp riktlinjer för hur lärlingsutbildningen ska bedrivas, men upplägget och innehållet på utbildningen fastställs av ett samarbete mellan Roskilde Handelsskole, DACHSER och branschorganisationen Danske Speditører (motsvarar Transportindustriförbundet i Sverige). Detta, tillsammans med att majoriteten av utbildningen sker genom praktiskt lärande, gör att utbildningen i mycket stor utsträckning är kopplad till arbetsmarknaden och dess krav inom speditörsyrket. Utbildningen siktar mot att eleven och DACHSER efter lärlingsutbildningen kan fortsätta samarbetet i en vanlig svensk anställning som speditör i en av DACHSERs svenska filialer – om speditören inte istället föredrar att pröva sina krafter i en av DACHSERs filialer i resten av världen!

När den svenska studenten från det högskoleförberedande programmet börjar utbildningen anställs denne av DACHSER Nordic A/S (den danska delen av företaget), men stationeras i DACHSER Sweden AB (den svenska delen av företaget) där den praktiska utbildningen genomförs. DACHSER Nordic A/S skriver tillsammans med lärlingen ett utbildningsavtal som reglerar lärlingsanställningen samt utbildningens innehåll. Lärlingen är anställd under hela utbildningstiden (2½ år) och får således lön både under de teoretiska och praktiska delarna.

Lön

Lönnen är ungefär SEK 16.323 (DKK 13.095) per 2016 i månaden under de första 18 månaderna och ungefär SEK 17.683 (DKK 14.186) per 2016 i månaden under det sista året. Det tillkommer sjukförsäkring och dansk pension (inklusive försäkring) på 8% betalt av DACHSER. Lärlingen betalar själv 4% i pension.

½ års grundutbildning och 2 års huvudutbildning

Lärlingen genomför de teoretiska delarna av utbildningen på Roskilde Handelsskola. Utbildningens första del består av en grundutbildning som löper sex månader. Under den tiden ska lärlingen genomföra fyra kurser:

• IT, nivå C (2 veckor)
• Sälj och service, nivå C (2 veckor)
• Företagsekonomi, nivå C (2 veckor)
• 5 veckors ”studenterkurs” (Kommunikation, Databehandling, Kvalitet & Service)

(I Danmark är A den högsta nivån.)

Lärlingen läser inte alla kurser i ett sträck, utan i två-fem tvåveckorsblock under det första halvåret. Resterande tid är lärlingen på sin praktikplats hos DACHSER i Sverige.

Grundutbildningen avslutas med ett veckolångt projektarbete. Efter godkänt projektarbete kan lärlingen gå vidare till huvudutbildningen som varar i två år. Också under huvudutbildningen läser lärlingen på Roskilde Handelsskole:

• Introduktion till spedition (1 vecka)
• Generell spedition – väg, fly och sjö (1 vecka)
• Vägtransport (2 veckor)
• Valfri specialkurs (5 veckor) – tex. Multi-modale transporter, transporträtt, farligt gods och tull
• Prov (1 vecka)

Boende under skolperioderna och res från/till Roskilde

Under skolperioderna bor lärlingen på elevhemmet betalt av DACHSER och resa till/från den svenska filialen betalas naturligvis också av DACHSER.

Skatt och sociale avgifter

Under utbildningstiden så är lärlingen anställd av DACHSER Nordic A/S, men stationerad hos DACHSER Sweden AB. Det är således DACHSER Nordic A/S som betalar ut lön. För skolperioderna på Roskilde Handelsskole så är lärlingen skattepliktig i Danmark. När lönen utbetalas, dras dansk inkomstskatt för den tid som lärlingen har varit på skolan. Lön för de praktiska delarna av utbildningen som är utförda hos DACHSER Sweden AB beskattas ej i Danmark, men är skattepliktig i Sverige.

Under utbildningstiden är lärlingen socialförsäkrad i Sverige. Det innebär att sociala avgifter betalas av DACHSER Nordic A/S ovanpå lönen både för skolperioderna och de praktiska delarna av utbildningen.

Om du vill bli speditörslärling hos DACHSER

Om du vill bli speditörslärling hos DACHSER, förväntar vi att du har tagit studenten från det ekonomiska- eller samhällsvetenskapliga programmet, har gode språkkunskaper, duktig med IT, är seriös och är inställd på en utbildning, som kräver engagement och lust till utveckling.

Statements Speditörsutbildning

Nelly från DACHSER i Stockholm

Nelly (DACHSER Stockholm)

"Att vara lärling hos DACHSER innebär att du kombinerar arbete och studier under en 2,5 årig period där den praktiska delen sker på det kontor du är anställd hos, och den teoretiska delen på en handelsskola i Danmark som DACHSER samarbetar med. Under hela utbildningen får du en lärlingslön, till skillnad från de flesta andra yrkesutbildningar som innehar praktik. Du får alltså lön för att bli upplärd inom branschen!

En annan sak som jag tror har en positiv inverkan på utbildningstiden är att du hos oss väldigt tidigt ses som en vanlig anställd, och därmed tidigt får en nära kontakt med kollegor från våra egna kontor samt diverse olika företag runt om i världen."

Nelly färdigutbildades maj 2016 och har därefter valt att fortsätta vid DACHSER i Stockholm. 

Jesper från DACHSER i Malmö

Jesper (DACHSER Malmö)

"Att vara speditörslärling hos DACHSER är en unik möjlighet att få en fot in i arbetslivet samtidigt som man får en gedigen utbildning. Det passar praktiskt lagda personer då man på DACHSER får chansen att jobba jämsides med erfarna speditörer, och tidigt i utbildningen får ansvar att utföra arbete på egen hand och lära sig speditörsyrket från grunden. Att man dessutom får lön under hela lärlingsperioden innebär att man slipper ta studielån vilket oftast är fallet på vanliga universitets- och högskoleutbildningar."

Jesper färdigutbildades i juni 2015 och är för närvarande Charter Speditör på DACHSER i Göteborg.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Apprenticeships_770.htm

Kontakta

contact-dachser
DACHSER Sweden AB
Att.: Henrik Fougelberg
Arendals Allé 5
41879 Göteborg
henrik.fougelberg@dachser.com