Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon föddes 1960 och har varit talesperson för ledningen sedan 1 januari 2005. Han är barnbarn till företagets grundare Thomas Dachser, så det är alltså en representant från tredje generationen som leder företaget som CEO.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Styrelsen leder företaget och representerar det offentligt. Den är ansvarig för alla delar av företaget och alla verksamhetsområden i enlighet med vår långa tradition av samstämmig ledning.

Som Chief Executive Officer (CEO) och ordförande för styrelsen utför Bernhard Simon omfattande uppgifter inom ledning och strategisk orientering för hela företaget. Han utformar och representerar styrelsens uppgifter. Bernhard Simon är ansvarig för relationer och samordning mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen samt nationella organisationer och dotterbolag.

Genom den verkställande enheten CDH formar han DACHSER:s ansikte inåt och utåt. Den verkställande enheten ansvarar för följande områden och utvecklar dem enligt principerna för samstämmig företagsledning och CSR (socialt företagsansvar):

  • Corporate Development (utveckling av företagets strategi och PR),
  • Corporate Human Resources (världsomspännande hållbar utveckling av vår personal),
  • Corporate Marketing (användning av nya produkter, deras marknadsplacering samt varumärkeshantering),
  • Corporate Solutions (utveckling och implementering av samverkande och integrerade lösningar för leveranskedjan),
  • Corporate Key Accounting (integrerad hantering av strategiska nyckelkonton).

Efter utbildning som kvalificerad specialist inom transporttjänster hos DACHSER, studerade Simon företagsekonomi vid Friedrich Alexander Universitet i Nürnberg. 1996, fullföljde han efter sin filosofie kandidat (han hörde till de tre bästa i sin klass) ett exekutivt program för chefer vid Harvard i USA. "Redan då hade jag som mål att arbeta i ledningen för familjens företag," erkänner Bernhard Simon. Han deltog även i utvecklingspolicyn, inklusive den icke vinstrivande organisationen "terre des hommes". 1988 reste han till Brasilien för att där under flera månader bland annat leda ett utvecklingsprojekt. DACHSER:s humanitära och sociala åtaganden som en del av det hållbara initiativet gynnas av denna erfarenhet. Särskilt sett till att effektivt leda sociala projekt.

Under åren som följde koncentrerade sig Bernhard Simon huvudsakligen åt att utveckla och optimera det europeiska nätverket. Bernhard Simon strukturerade om alla operativa processer och ökade därigenom produktiviteten med 30 % som en del av ett banbrytande omstruktureringsprojekt. Sedan 2001 har Bernhard Simon varit ordförande i styrelsen för DACHSER France (tidigare Graveleau). Förhandlingarna för att integrera företaget i DACHSER-koncernen och det framgångsrika slutförandet av avtalet skedde under hans ledning. Dessutom hade han i stor utsträckning ansvaret för den framgångsrika integrationen i DACHSER:s företagsstruktur. Även utvecklandet av en modern ledningsstruktur i samarbete med styrelsen, aktieägarna och kollegorna inom ledningen kan tillskrivas Bernhard Simon.

Utmärkelser:

September 2008: Deutsche Verkehrszeitung tilldelar Bernhard Simon utmärkelsen LEO (Logistics, Excellence, Optimization) inom kategorin "Årets entreprenör".

November 2008: Tidskriften INTES Akademie für Familienunternehmen och Impulse magazine utser Bernhard Simon till "årets familjeentreprenör".

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.