NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2018-08-27
Dags för Brexit – men vad kommer att hända?

Storbritannien och EU befinner sig mitt uppe i långdragna och komplicerade Brexit-förhandlingar.
UK-Brexit
Dags för Brexit – men vad kommer att hända?

Vart är Storbritannien på väg? Och vad väntar efter Brexit för logistikleverantörer? Så här tänker Nick Lowe, Managing Director för DACHSER UK.

Brexit och handeln

Som det ser ut nu kommer Storbritannien efter den 29 mars 2019 inte att vara med i EU. Vi kan visserligen ännu inte vara säkra på exakt hur handelsavtalen med EU kommer att påverkas och vilka konsekvenser det får för tullar och transporter, men vi kan vara säkra på att livet går vidare och att vi kommer att vara redo och anpassa oss efter situationen! Som det ser ut nu kommer DACHSER UK att fortsätta som vanligt.

Med andra ord kommer vi fortsatt rusta oss för ökad export och import till och från Europa. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder ett starkt, heltäckande och centralstyrt europeiskt nätverk som återspeglar vår kompetens och expertis i Europa. Inför de förändringar som kan vänta ger det oss möjligheter att omvandla våra transporttjänster mellan Storbritannien och EU så att de passar in i vårt nätverk. På så sätt kan vi optimera eventuella nya tullförfaranden vid hantering av gods. På både lokal och central nivå har vi den expertis som krävs i tullprocesserna och vi är aktivt engagerade i tullförfaranden vid marktransporter till och från länder utanför EU i vårt nätverk. Våra kunder kan vara säkra på att vi på ett flexibelt sätt kommer att justera våra operativa processer och tjänster för att uppfylla juridiska krav och anpassa oss till marknadskrafterna. I det ingår att tillhandahålla lagerhållning, avtalslogistik och mervärdestjänster, både i Storbritannien och i Europa, för våra kunder som vill ha lager med egna produkter i närmare anslutning till sina mottagarmarknader. Vårt fokus ligger alltid på specifika kundkrav och de bästa och mest effektiva sätten att möta dem. När det blir dags att införa bindande regler kan Brexit förstås medföra betydande förändringar för varutransporter.

I en nyligen genomförd studie från konsultföretaget KPMG undersöktes hur noggrant balanserade leveranskedjor kan drabbas av systematiska förändringar. Hamnen i Dover lyftes fram som ett exempel. Engelska kanalen, inklusive Dovers hamn och kanaltunneln, är transportled för cirka 90 procent av handeln mellan Storbritannien och EU. Enligt KPMG skulle en försening på bara två minuter vid import eller export via Dover leda till att trafiken till hamnen skulle bilda en 27 kilometer lång kö. Det finns få, om ens några, parkeringsmöjligheter för lastbilar. Om väntetiden för att släppa iväg lastbilar i Dover skulle vara åtta minuter skulle kön räcka ända till Londons utkanter!

Nick-Lowe
Nick Lowe, Managing Director för DACHSER UK

Fram tills att beslut fattats fortsätter verksamheten som vanligt

Scenarier av det här slaget har fått industriorganisationer som Confederation for British Industry (CBI) att försöka övertyga politiker som är för Brexit om att Storbritannien i någon form måste finnas kvar på den inre marknaden och i tullunionen. Samtidigt finns det en bred överenskommelse mellan EU och Storbritannien om att övergångsbestämmelserna från slutet av mars 2019 till slutet av december 2020 och kanske ännu längre kommer att innebära ”business as usual”. Under den här perioden kommer det fortfarande att råda fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Samtidigt kommer handeln och tekniska standarder, och alla andra aspekter av handeln, att anpassas på ett sådant sätt att Storbritannien i praktiken fortsatt är medlem av den inre marknaden och tullunionen.

Till dess att det grundläggande ramverket och beslutspunkterna i de nya tull- och handelsavtalen mellan Storbritannien och EU fastställts och offentliggjorts kan företagen inte på något meningsfullt sätt inleda processen med att anpassa sina system, sin administration, sina finanser och sin juridiska status. Samma sak gäller för hur de anpassar och organiserar sina europeiska upphandlings- och leveranskedjor – allt för att vara redo när det ”nya avtalet” börjar gälla i slutet av övergångsperioden. Industrin håller fortsatt fast vid förhoppningen att handeln kommer att kunna fortsätta med så få hinder som möjligt, oavsett vilka avtal som så småningom sluts, vilket återspeglar den ambition och det mantra om ”friktionsfri handel” som premiärminister Theresa May med jämna mellanrum lyfter fram.

”Djävulen finns i detaljerna”

Som talesättet lyder: djävulen finns i detaljerna. Jag är säker på att de som förhandlar på båda sidor fortsatt kommer att ha en tuff uppgift. Debatten handlade tidigare om huruvida vi kan förvänta oss en ”hård” eller ”mjuk” Brexit. Nu handlar den politiska dagordningen mer om att undvika ett katastrofalt avslut ”utan avtal” och att fokusera på ett brett och kreativt handelsavtal som skulle behålla många delar av de friheter som Storbritannien har som EU-medlem, men utan fullständiga skyldigheter och, förstås, utan alla fördelar. EU-politikerna och förhandlarna har redan tydligt avvisat alla sådana försök att plocka ut de positiva aspekterna.

Situationen väcker förstås flera frågor om logistikens framtid i Storbritannien: Hur kommer den nya gränsen att se ut? Hur blir det med tullförfarandena? Hur kommer ”gränsfrågan” på Irland att hanteras? Kommer tullförfarandena mellan Storbritannien och EU att se annorlunda ut än den nuvarande behandlingen av försändelser från tredje land, t.ex. Kina? Kan vi förvänta oss en liknande, men förenklad process? Hur realistiskt är det att tala om en ”elektronisk” gräns, som skulle innebära att klareringen av varor mellan EU och Storbritannien skulle kopplas bort från det fysiska flödet och att man övergår till en revisionsbaserad process i efterhand på ett sätt som i stort skulle garantera målet om ”friktionsfri handel”? Och hur skulle EU bemöta det? Det finns många frågor och de förändras hela tiden!

Just nu kan vi inte förutsäga exakt hur Brexit kommer att utvecklas. Vårt perspektiv, både nu och i framtiden, är tydligt och orubbligt: logistiken kopplar samman marknader och bygger broar mellan dem. Oavsett hur framtiden kommer att se ut för Storbritannien.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Brexit-is-coming-but-then-what-happens_1769.htm