Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling har varit ansvarig för den verkställande enheten Finance, Legal and Tax (FLT) som Chief Financial Officer (CFO) sedan juli 2013. Inom enheten kombineras familjeföretagets stabila ekonomiska struktur med långsiktiga affärsmässiga och finansiella mål och framsynt riskhantering. Enheten fokuserar på en hållbar ökning av avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), aktiv riskhantering, tekniskt sunda kontroller, revisioner och utvärderingar, en framsynt och stabil bokförings- och skattepolicy samt förbättring av de finansiella möjligheterna och investeringspotentialen.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling föddes 1971 i Warstein och studerade till industriingenjör vid Tekniska universitetet i Braunschweig. Han skaffade sina första erfarenheter utomlands genom ett studiebesök till Auckland, Nya Zeeland. Han inledde sin yrkeskarriär 1999 vid Hochtief AG i den sydvästra regionen, där han genomförde ett affärspraktikprogram. År 2000 gick han till Philipp Holzmann AG för att arbeta med verksamhetsstyrning. Där skaffade han erfarenhet inom operativ styrning och hade ansvar för att styra de utländska dotterbolag som ingick i byggkoncernen.

År 2002 anslöt Eling till teknik- och underhållskoncernen Bilfinger SE, där han var verksam inom den centrala koncernstyrningen. Han fokuserade på stöd till dotterbolagen utomlands. Dessutom var han i hög grad inblandad i integrationsprojekten för de dotterbolag som anskaffades, både inom landet och utomlands. 2004 blev han chef för den centrala koncernstyrningsavdelningen, som han ledde fram till att han tog över den centrala revisionsavdelningen 2006.

2008 började Eling arbeta som Chief Financial Officer (CFO) för det amerikanska byggföretaget Centennial Contractors Enterprises, Inc. i den amerikanska delstaten Virginia. Där var han ansvarig för bokföring, ekonomi, juridik, internrevision och riskhantering, samtidigt som han var efterlevnadsansvarig.

Eling återvände till Tyskland 2010 och tjänstgjorde som Managing Director för HSG Zander International GmbH, en leverantör av anläggningstjänster som tillhör Bilfinger-koncernen. Företaget har 20 landsenheter i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Där var Eling ansvarig för divisionerna Bokföring, Ekonomi, Anskaffning och sammanslagning samt dotterbolagen i bland annat Storbritannien och Irland.

Den 1 juni 2012 blev Burkhard Eling vice VD för FLT-divisionerna (Finance, Legal and Tax) vid DACHSER GmbH & Co. KG. Han efterträdde Prof. Dr. Dieter Truxius som CFO den 1 juli 2013.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Burkhard-Eling_1062.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.