Fatta gemensamma beslut om hur det ska gå till.

Konsten att integrera alla världar

Det centrala kravet för ett företags långsiktiga framgång är att det levererar pålitlig daglig service åt sina kunder. Med DACHSER Contract Logistics kan vi hantera den utmaningen.
contract-logistics-supply-chain
Konsekvent, marknads- och kundfokuserad koordination av alla logistikfunktioner.

Med vår skräddarsydda uppfyllandelogistik kan du utlokalisera hela din produktstyrning. Som logistikserviceleverantör har vi som mål att kombinera alla relaterade logistikfunktioner i våra kunders leveranskedja på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Därför inkluderar DACHSER Contract Logistics alla logistiktjänster som transport/fraktomlastning, omlastning och lagring, samt en målinriktad IT-support, kvalitetssäkring, rådgivning och projektplanering och våra många branschspecifika mervärdestjänster.

Du berättar för oss vad du behöver - och våra experter skapar en skräddarsydd, robust och effektiv utlokaliseringslösning för de speciella krav som logistiken för din leveranskedja ställer. Systematisk marknads- och kundinriktad koordination av alla logistikfunktioner minskar upphandlings- och leveranstiden och därmed lagerhållningen och kostnader för våra kunder. Så här skapar DACHSER Contract Logistics en klassisk situation där alla är vinnare: Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet: att utveckla nya marknader och intäktspotentialer. Vi hanterar logistiken i bakgrunden.

Standarder är vår styrka. Kundanpassning är vår specialitet.

De nära banden mellan ett transport- och lagernätverk är vårt varumärke. Kontraktlogistik med relaterade nätverk är framgångsfaktorn för ett förtroendefullt och långsiktigt samarbete och genom standardiserade processer kan vi erbjuda samma höga kvalitetsnivå överallt. Fördelarna med nätverksbaserad lagerhållning:

 • Centraliserad utveckling av och support för system 
 • Ett brett utbud av standarder 
 • Globalt tillgängliga funktioner 
 • Homogent tillförlitlig verksamhet 
 • Tillgänglighet över hela länder och utbyte av erfarenheter och resurser 
 • Hög kvalitet genom central övervakning/styrning 

DACHSER Contract Logistics erbjuder

Omfattande rådgivningstjänster

DACHSER Logistics Consulting utvecklar skräddarsydda logistik- och lagerhållningslösningar åt dig. Våra logistikexperter med stora kunskaper om produkter, branscher och marknader kommer att utforma en hållbar modell och implementera den på ett tidsoptimerat vis.

Utveckling av skräddarsydda lösningar

Varje företag fungerar på sitt eget sätt med egna distinkta produkter, marknader, affärsprocesser och logistikstrukturer. Det är vår uppgift att på ett meningsfullt sätt länka samman individuella tjänster ur vår tjänsteportfölj genom att beakta dina målsättningar och ditt ansvar. Sammanfogning och integration omfattar områdena transport, lagerhållning och mervärdestjänster. Vår DACHSER IT-värld inleder och hanterar alla tjänster - och blir på så vis en virtuell bild av alla fysiska logistikprocesser i varje fas av leveranskedjan.

Professionell produktstyrning

DACHSER Contract Logistics låter dig maximera de stora besparingar och den optimeringspotential som finns i din produktstyrning. Vi anser att varuhanteringen i våra 171 filialer med lager i Europa är hjärtat och motorn för hela processkedjan. Förutom valet av den optimala platsen baseras det främst på vårt lagerhanteringssystem MIKADO.

Effektivitet

Genom den flexibla konsolideringen av gods för flera kunder i våra multi-user-lager kan vi maximera vår kapacitet mycket effektivt. Resultatet: en positiv kostnadseffektivitet för ditt företag.

Individualitet

Om du vill eller är tvungen att driva ditt egna lager på grund av ditt företags storlek eller branschspecifika omständigheter, kan vi erbjuda dedikerade lager.

Branschspecifika lagerlösningar

I våra lager kan vi erbjuda ett komplett utbud av lagerhållningsprocedurer: från enkel blocklagring till helt automatiserade höglager. Dessutom har vi kunskap om sådant som berör lagerhållningsprocedurer och -teknik, inklusive*:

 • Administration av bäst före datum 
 • Alla plockningstekniker, placering i lager och att ta ut ur lager som FIFO/LIFO/FEFO/LEFO 
 • Spårning av serie- och batchnummer 
 • Temperaturkontrollerade/ej temperaturkontrollerade processer 
 • Korrekt hygienisk hantering av livsmedel 
 • Lagring och expertis rörande farligt gods 

* (Denna service erbjuds inte i alla länder.)

Mervärdestjänster som sträcker sig över flera branscher

Förutom processinriktade mervärdestjänster (t.ex. färdigställande, skyltningsmontering eller höljen), erbjuder vi många produktinriktade mervärdestjänster (t.ex. förpackning och omförpackning, kvalitetskontroll eller reparation).

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Contract-Logistics_112.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.