Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Bolagsstyrning

Eftersom DACHSER är familjeägt till 100%,använder DACHSER transparenta regler för att få en god bolagsstyrning.
dachser-corporate-governance
Ansvaret för kommunikation och information mellan kommitteérna regleras av tydliga policys.

Därför har båda ägarfamiljer som äger 50% var av företaget tilldelat respektive övervakningsfunktion till en styrelse på hög nivå. Medlemmarna i denna styrelse som leds av Dr. Juergen Schneider, inkluderar flera externa experter men även representanter för respektive familj. Bolagsavtalet som slöts 2007, stipulerar bland annat att ledningen måste omfatta flera medlemmar som inte tillhör respektive ägarfamilj. Kommunikationskravet och informationen mellan styrelserna styrs av tydliga regler. För alla intressenters skull, är DACHSER genom bolagsstyrningen en global pålitlig affärspartner.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Corporate-Governance_47.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.