NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

01/04/2018
Tull: Viktigt att veta

Alla varor som ska till Norge måste genomgå en tullklarering. Men hur hittar du rätt varukod? Hur vet du om du måste betala andra skatter och avgifter för varan, och hur vet du vilken information om varan som krävs?
Vid export av en vara från Norge måste förtullningsdokumentation skickas till tullverket.

När en vara ska införtullas i Norge kräver tullverket specifik information om godset. Som utgångspunkt är det alltid ditt ansvar som exportör att all information om varan är korrekt och att den relevanta dokumentationen följer försändelsen under hela processen. Även om speditören ofta hanterar själva tullklareringen är det avgörande att all information om varan är korrekt.

Hitta rätt varukod i tulltaxan

Tulltaxan är en söktjänst och ett verktyg för dig när du exporterar varor till Norge. Du hittar den här. Som exportör är du ansvarig för att hitta rätt varukod i tulltaxan.

Varukoden eller HS-nummer används för att ta reda på vilken tull, avgifter och skatter som exportören ska betala. Därför kan ett felaktigt HS-nummer betyda fel i tullsatser och avgifter som i sista hand förlänger tullklareringsprocessen. Dessutom riskerar du att få betala extra avgifter till tullmyndigheterna.

Information

Vid export av en vara från Norge måste förtullningsdokumentation skickas till tullverket.
Alla varor som kommer till eller lämnar Norge måste vara försedda med dokumentation som visar vad försändelsen innehåller, värdet på godset och vilka avtal som gäller mellan köparen och säljaren. Det finns olika dokument som kan användas för processen:

Handelsfaktura

Vid köp och försäljning över landsgränserna krävs en handelsfaktura (commercial invoice). En handelsfaktura ska innehålla:

 • Fakturanummer
 • Säljarens namn, adress och VAT-nummer (ev. EORI-nummer)
 • Köparens namn, adress och VAT-nummer (ev. EORI-nummer)
 • Plats och datum för avsändning
 • Antal kollin och vikt
 • Beskrivning av försändelsens innehåll, helst med tulltariffnummer/HS-nummer (Harmonized System Code) för effektiv förtullning
 • Leveransvillkor (Incoterms)
 • Varans ursprung
 • Avtalat pris i avtalad valuta

Proformafaktura

Kan endast användas vid särskilda tillfällen, till exempel varuprover, privata ägodelar, gåvor, ersättningsvaror eller reparationer. En proformafaktura ska förutom punkterna i en handelsfaktura innehålla:

 • Orsak till export eller import
 • Angivet värde som motsvarar varans faktiska värde.

Tullexperter

Med nio högkvalificerade medarbetare på DACHSER Norway som arbetar med tullklarering och dessutom lokala experter, är vi tillgängliga för frågor angående dina exportvaror.

Vill du få mer information?

Vill du veta mer om tullklarering rekommenderar vi att du kontaktar dina lokala tullmyndigheter. På de norska tullmyndigheternas hemsida kan du hitta grundlig information om import och export av varor till Norge. Här hittar du tulltaxan, information om punktskatter och andra avgifter och en översikt över din egen tulldeklaration. Du har också möjlighet att anmäla dig till online kurser i tullklarering. För mer information, klicka här.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Customs-What-to-remember_1670.htm