Introducera dig själv.

Kompetens för dig: DACHSER Academy

Intelligent logistik som baseras på kundernas intressen och behov kräver att alla DACHSER:s anställda har omfattande kunskaper om strategi och lösningar. DACHSER Academy samlar in och förmedlar logistikkunskaper inom alla områden. Den fokuserar på professionell global kunskapshantering som integrerar de anställdas starka sidor, idérikedom och innovationsförmåga. Det är huvuduppgiften för DACHSER Academy.
dachser-academy-competence-knowledge
Varje år deltar mer än 4000 anställda i över 400 träningsmoduler och seminarier.

DACHSER Academy:s utbildningscenter med tillhörande logistiklaboratorium grundades 2009 och finns vid DACHSER:s filial i Köln. Vårt utbildningscenter är anslutet till logistikhändelser och -processer i realtid. Kursdeltagare undervisas om "verkliga logistikfrågor" i sju "toppmoderna" lektionsrum som upptar ett område på över 9 600 ft². Tack vare direktåtkomst till alla realtids- och utbildningssystem kan över 100 rådgivare från hela DACHSER-organisationen förmedla alla logistikprocesser och -produkter på ett praktiskt relevant och förståeligt sätt. Dessutom erbjuder DACHSER Academy diplomkurser , drift av DACHSER:s IT-system, och specialutbildningar som leds av externa specialister och utbildare.

Fördelar genom kompetens: DACHSER Academy

Varje år utnyttjar över 4 000 DACHSER-anställda möjligheten att förbättra sitt kunnande och sin förmåga rörande lösningsorienterad hantering av kunders logistikbehov genom att delta i en utbildning i Köln. Genom nätverket kan vi bli ett föredöme som lärande organisation.

I utbildningsprogrammet används e-utbildningsverktyg med vilka våra anställda kan sprida sina praktiska kunskaper till sina kollegor över hela världen oavsett var de befinner sig. I en process som kallas för "blandutbildning", kombinerar DACHSER fördelarna med personligt och onlineutbyte av kunskaper. Våra anställda lär sig tillsammans i internationella grupper. Dessa forum erbjuder även en möjlighet till ömsesidigt utbyte av sådant som de anställda måste känna till för att bli framgångsrika i sitt arbete, och samtidigt bygga upp relationer.

Kunskap säkerställer framtiden

Oavsett om det är frågan om dagens ansvarsområden eller framtidens: DACHSER Academys' heltäckande utbildningsprogram förbereder våra anställda på ett systematiskt och målinriktat vis inom områdena avancerad utbildning, stöd för anställda och yrkesutbildning. I utbildningsutbudet ingår förutom specialiserad professionell kunskap, personliga färdigheter och ämnen som personalledning, retorik, förhandlingsteknik, projektledning och IT-tillämpningar, även interkulturell utbildning.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/DACHSER-Academy_269.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Kontakta

contact-dachser
DACHSER Sweden AB
Att.: Henrik Fougelberg
Arendals Allé 5
41879 Göteborg
henrik.fougelberg@dachser.com