En komponent. Tusentals möjligheter.

Transport med oavbrutet flöde

Domino, som är en programvara som utvecklats av DACHSER, används för all hantering av fraktprocesser.
dachser-software-freight-processes-domino
Domino används för hela handavandet av all transport-processer.

Det sträcker sig från schemaläggning, automatisk transportstyrning i hela Europa och fullständig orderhantering till spårning och fakturabearbetning till administration av förpackningsmaterial. 1993 var DACHSER först inom logistikbranschen med att använda sig av standardiserade NVE/SSCC-streckkoder. Sedan dess har alla förpackningar etiketterats, så att de tydligt kan identifieras i hela världen. Systematisk skanning vid gränssnitten ser till att DACHSER:s kärnsystem alltid tillhandahåller uppdaterad information om leveransprocessen.

Det sträcker sig från schemaläggning, automatisk transportstyrning i hela Europa och fullständig orderhantering till spårning och fakturabearbetning till administration av förpackningsmaterial. 1993 var DACHSER först inom logistikbranschen med att använda sig av standardiserade NVE/SSCC-streckkoder. Sedan dess har alla förpackningar etiketterats, så att de tydligt kan identifieras i hela världen. Systematisk skanning vid gränssnitten ser till att DACHSER:s kärnsystem alltid tillhandahåller uppdaterad information om leveransprocessen.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Domino_108.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Intelligent IT för logistikprocesser

Våra nätverksanslutna, flexibla och mycket effektiva IT-system är måttstocken inom logistikkvalitet för våra globala konkurrenter.

ActiveReport

active-report-dachser
Alltid välinformerad
ActiveReport är DACHSER:s verktyg för styrning av leveranskedjans aktiviteter. Det är kopplat till transportsystemet DOMINO, och övervakar alla transporter i hela leveranskedjan. Systemet övervakar processen självständigt och meddelar automatiskt berörda parter så snart som avvikelser från den angivna målprocessen inträffar, t.ex. vid en vägran att acceptera, brister, eller om transittider överskrids.

Fördelen består av snabbare reaktionstider. Du eller DACHSER:s serviceteam får genast kännedom vid avvikelser och kan snabbt implementera lämpliga åtgärder.