En komponent. Tusentals möjligheter.

Systemanslutning

Det må vara separata projekt, ett flertal partner, en mängd olika system – för allt detta tillhandahåller DACHSER sina egna B2B och API-plattformar vilka säkerställer ett smidigt flöde i realtid anpassat till den aktuella datamängden mellan de i de komplexa projekten medverkande parterna.
edi-software-logistics
Standardiserade och kundanpassade gränssnitt erbjuder en snabb och enkel överföring av affärsförloppen.

B2B-plattformen erbjuder med sitt standardiserade och kundanpassade gränssnitt en snabb och enkel överföring av affärsprocesser - oberoende av internetanslutningar, gränssnittsprotokoll eller filformat. Över 21.000 affärspartner är på detta sätt redan anslutna till DACHSER via EDI. Fördelarna med EDI är det säkra förloppet, att man spar tid och undviker misstag genom att de standardiserade dagliga uppgifterna såsom orderskrivning, fakturor och betalningshantering sker på ett automatiserat sätt..

api
Skapa ett intensivare samarbete med DACHSER genom att ansluta dina affärssystem till våra API-tjänster.

API-plattformen underlättar anslutningen av din verksamhet till våra API-tjänster. Därigenom drar du nytta av prestationsförmågan i DACHSER IT-system i realtid.

Ttitta gärna in på https://apiportal.dachser.com/ för ytterligare information om våra API-tjänster.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/EDI-and-API_111.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Intelligent IT för logistikprocesser

Våra nätverksanslutna, flexibla och mycket effektiva IT-system är måttstocken inom logistikkvalitet för våra globala konkurrenter.

ISO-certifiering

Intervju med DACHSER IT-säkerhetsrådgivaren Christian von Rützen.