Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Framsynthet är ett tecken på verklig storhet

Eftersom vi är en global serviceleverantör av logistik, är ett intelligent miljöskydd mycket viktigt för oss. Ett viktigt bidrag i detta avseende sker genom en effektiv design av alla processkedjor som en del av vår upphandlings- och distributionslogistik.
dachser-environmental-sustainability
Vi sparar energi, vilket gör att vi skyddar miljön, var och närsom det är möjligt.

Utifrån mycket genomtänkta och synkroniserade lasttransportscheman, konsoliderar vi varuflödet och kan därför undvika onödiga transportsträckor. Vårt ansvarstagande för naturen och människor visar sig även genom många intelligenta och innovativa åtgärder: Vi vill erbjuda vår bransch en nytändning genom vår professur för uthållig logistik & styrning av leveranskedjan vid European Business School. Vi genomför omfattande hållbarhetsundersökningar med fokus på logistik vid denna anläggning. Detta inkluderar bland annat forskning om hur hållbarhetsmål kan göras mätbara och därför ska kunna hanteras, eller hur processer för implementeringen av logistikstrategier kan utformas intelligentare och därmed mer framgångsrikt.

Förbättrat fordonsutnyttjande

"Tänk mer, kör mindre" - är vårt motto. Vi säkerställer att våra fordon används optimalt genom ordinarie transportscheman och genom att använda oss av dubbeldäckad lastning. Om fordon och last separeras med hjälp av ett växelflak, uppnås kompaktare lastning vilket ökar transporteffektiviteten eftersom stilleståndstider minskas.

Intelligent IT som tjänar miljön

Tack vare vår IT-optimerade ruttplanering, kan vi säkerställa ett optimalt utnyttjande av vår transportflotta och minska körsträckorna och därmed CO2-utsläppen för våra transporter. För att undvika onödiga rutter och onödigt långa restider, har vi utvecklat ett antal IT-stödda informationssystem. För närvarande kan vi exakt beräkna våra CO2-utsläpp och vidta meningsfulla åtgärder för att minimera dem med vår datastruktur. Vi förespråkar papperslös logistik, särskilt med vår onlineapplikation, eLogistics, som tillhandahåller omfattande information om frakten till våra kunder.

NV-online och intelligenta skannrar minskar den interna pappersanvändningen till ett minimum. 90% av våra försändelsebevis är redan digitaliserade via Penkey och placeras i det optiska arkivet där de kan hämtas. När det inte går att undvika papper, använder vi miljövänliga cellulosaprodukter. Våra företagsbroschyrer trycks exempelvis på FSC-certifierat papper. Utmärkelsen GreenIT Best Practice Award 2010 inom kategorin "Energisnåla system" ser vi som en bekräftelse på vårt engagemang. Vi var en av de första globala serviceleverantörerna inom logistik som fick det globala IT-nätverket certifierat enligt den internationellt godkända standarden för informationssäkerhet ISO 27001

Aktiv minimering av utsläpp

Med våra toppmoderna fordon kan DACHSER se till att CO2-utsläppen blir så låga som möjligt från första början. Vi gör detta oberoende av bindande juridiska incitamentprogram eller tillämpliga juridiska föreskrifter.

Aktivt pallutbyte

Även vårt intelligent organiserade pallutbyte via ett kreditsystem med IT-stöd bidrar till sänkta CO2-utsläpp. De "återanvändbara förpackningarna" kan användas 3 till 5 gånger.

Drift av elektroniska gaffeltruckar

Vi använder gaffeltruckar som drivs elektroniskt för att minska våra CO2-utsläpp.

Högsta möjliga kvalitetsstandarder

Inom affärsområdet "DACHSER Food Logistics", sker minskningen av CO2-utsläpp redan av ekonomiska skäl. Här använder vi endast fordon som lämpar sig för frysta livsmedel med en värmeisolerad struktur i enlighet med DIN 8959 eller som är ATP-godkända. Våra temperatursensorer får regelbunden service och kalibreras i enlighet med EN 13468. Tack vare dessa åtgärder säkerställer vi en sluten kylkedja under hela transporten - och uppfyller därför alla hygienföreskrifter. Detta praktiskt taget förhindrar att varor kan förstöras och en upprepad transport med respektive CO2-utsläpp.

Använda istället för att slösa

Att undvika förpackningsavfall är en viktig komponent i vårt miljöarbete, därför använder vi endast återanvändbara eller återvinningsbara transportförpackningar i våra filialer. Vi utlokaliserar dessutom avfallshanteringen av oanvändbar IT-utrustning till certifierade specialistföretag.

Vi säkerställer säkerhet

Våra lager för farligt gods uppfyller alla miljökrav, och dessutom högsta möjliga säkerhetsstandarder. För att minimera hotet mot människor och naturen, prioriterar vi omlastning av farliga ämnen och substanser som är skadliga för vatten. För varje transport, säkerställer vi att vi håller högsta kvalitet vid lastning och säkring av lasten och aktiv säkerhet i trafiken. Denna tillbörliga omsorg gäller för övrigt för alla våra transporter.

Ytterligare åtgärder för att skydda miljön och klimatet

Vi optimerar energibalansen för våra kontorsbyggnader och logistikcentraler. Alla DACHSER:s filialer är redan utrustade med system för ljusstyrning för hallar och rum, rörelsesensorer aktiverar spolning av toaletter och vattenförbindelser i affärsutrymmena. Samtidigt matas allt vatten från regn och snö till grundvattnet. Våra lastbilstvättar använder regnvatten och använder sig av vattenåtervinningssystem.

I våra transithallar för livsmedelslogistik förhindrar moderna inre lastbryggor med delade dörrar som går ned till golvet och upplåsbara dörrtätningar att värme inte går förlorad. Vi använder huvudsakligen naturliga kylmedel i våra kylare och kämpar för att kylmedel med ozonskadliga material ska ersättas över hela världen.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Ecology_49.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

CO2-standarder

DIN Commission for CO2-standarder (DIN EN 16258:2011)
DIN-kommissionen arbetar med att ta fram en europeisk standard för mätning av utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning avseende transportjänster. Jämförbara, transparenta och standardiserade CO2-rapporter utvecklas med hjälp av denna standard.

Som en medlem av den tyska arbetsgruppen för en CO2-standard, deltar vi aktivt i utvecklingen av en europeisk standard för mätning av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser för transporttjänster. Genom vår medverkan i denna standard skaffar vi oss viktiga kunskaper rörande hantering av miljöresurser och kan även använda oss av våra mångåriga erfarenheter.

Partner

European Business School
Genom en sponsrad professur i Sustainable Logistics & Supply Chain Management vid European Business School, investerar DACHSER i hållbar forskning med fokus på logistik.