Sammanlänkad med alla områden. Och alla världsdelar.

Global närvaro öppna marknader

Vi finns på världens viktigaste marknader för upphandling och försäljning. DACHSER:s nätverk är basen för en smidig leveranskedja för företag med global verksamhet.
branch_offices-europe-worldwide
Sammanlänkad med alla områden. Och alla världsdelar.

DACHSER erbjuder dig ett homogent nätverk med filialer, gemensamma standarder i hela Europa för logistikprocesser och kontinuerlig transparens under transporten. Alla filialer använder samma procedurer och samma organisatoriska regler för att uppnå sina mål. Resultatet: ökad säkerhet och tillförlitlighet.

Ur ett globalt perspektiv, förflyttar över 29 098 anställda årligen nästan 82 miljoner transporter. Detta möjliggörs genom våra professionella standardtjänster som är länkade till kundspecifika lösningar och en integrerad IT-stödd processtyrning i de olika affärsområdena.

DACHSER:s europeiska nätverk

DACHSER:s nära sammanflätade europatäckande filialnätverk är den bas vi står på. Filialerna knyts samman genom dagliga förbindelser och tillhandahåller snabba upphandlingar och snabb distribution rakt in i centrum för individuella regioner. Framgången för våra logistiktjänster avgörs av den överlägsna infrastrukturen. Tack vare en intelligent blandning av direkta rutter, plattformar och hubs kan vi dagligen betjäna hela Europa.

Med våra logistikhubs, Eurohubs i Ueberherrn, Bratislava och Clermond-Ferrand, kan vi ordna alla inkommande transporter i enlighet med deras gemensamma destinationer, och säkerställa att transport sker i tid, konsolideras och optimeras ekologiskt. På så vis sparar vi inte bara tid åt dig, dessutom sparar vi kostnader och energi. Sammanlagt kör våra lastbilar varje natt 730 730 miles åt dig så att alla transporter når sina destinationer säkert och i tid.

Interkontinental förbindelse

Interkontinentala förbindelser upprätthålls genom de globala flyg- och sjöfraktsnätverk som tillhandahålls av DACHSER Air & Sea Logistics. Vårt organiskt utvecklade nätverk, med 196 anläggningar och starka lokala partners i alla världens ekonomiska centrer, erbjuder en smidig hantering av dina upphandlingar och distributionslogistik. Vår nya IT-applikation Othello, binder ihop flyg- och sjöfrakt till ett kontinuerligt transportsystem med landtransport och lagerhållning.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Groupage_101.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Interkontinental förbindelse

DACHSER:s lager är en kärnkomponent för vår integrerade leveranskedja och används framför allt i samband med DACHSER Contract Logistics.
DACHSER:s transitterminaler är en viktig framgångsfaktor för att logistiktjänsternas kvalitet ska bli god.
För att vi ska kunna utvärdera våra logistiktjänster i detalj, har vi installerat ett omfattande system för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning.

Video "Transport Chain"

Fördjupa dig i logistikprocesserna i DACHSERs nätverk för European Logistics och lär dig hur Supply Chain Management fungerar.