Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Vår tradition: Mod och innovation

När Thomas Dachser 1930 grundande sitt transportföretag i Kempten, lade han grunden för en fantastisk framgångssaga. Å ena sidan visar företagets historia hur världen ändrats under de senaste 80 åren. Å andra sidan visar den de dynamiska förändringarna inom logistikbranschen under globaliseringens tid och den snabba tekniska utvecklingen.

2000–idag: Globalt logistiknätverk för leveranskedjor
2013
DACHSER förvärvar den spanska serviceleverantören inom logistik Azkar. Genom förvärvet av Azkar stärker det familjeägda företaget sitt nätverk på den Pyreneiska halvön.

Dessutom förvärvas den spanska flyg- och sjöfraktföretaget Transunion S.A. Förutom kontoren i Spanien, är företaget även representerat i Turkiet Argentina, Peru och Mexiko.

dachser-acquires-azkar-spain
2010
DACHSER:s europeiska nätverk utökas genom förvärvet av logistikföretaget JA LEACH Transport Ltd. i Rochdale, Storbritannien. Samtidigt inleds flyg- och sjöfraktverksamheten i Polen.
2008
DACHSER utökar det interkontinentala nätverket i Bangladesh och Thailand, och förvärvar i sin helhet landsorganisation i Kina.
2007
Företaget öppnar upp marknaden i Indien genom samriskbolaget AFL DACHSER.
dachser-india
2006
DACHSER etablera många nya Flyg- & sjöfraktsanläggningar för internationell transport i Kina, Mexico och USA. Dessutom etableras samriskbolaget "Logimasters & DACHSER" i Brasilien och närvaron i Tjeckien stärks genom förvärvet av logistikföretaget E.S.T.
dachser-air-sea-freight-china
2005
DACHSER utökar nätverket i Nordeuropa genom förvärvet av Haugstedt-Group.
1990–1999: Logistik optimerar processkedjorchains
1994
DACHSER utvecklar sitt nätverk i de Östeuropeiska staterna. Genom köpet av logistikföretaget GRAVELEAU (1999), får DACHSER tillgång till de strategiskt viktiga marknaderna i Västeuropa och Nordafrika.
dachser-graveleau
1990
DACHSER betjänar de nya tyska delstaterna. Som en av förkämparna för standardisering av streckkod inom logistikbranschen i form av den globala identifieringssystemet EAN/NVE, visade sig företaget åter vara en pionjär och innovatör inom logistikbranschen.
1972–1989: Logistik får ansvar för ett tvärsnitt av funktioner
1982
DACHSER Food-Logistics startas. Tjänsten för kylda varor för transport av temperaturkänsliga livsmedel baseras på ett separat produktionssystem.
dachser-food-logistics
1980
DACHSER börjar investera i och utveckla den egna IT-kompetensen genom att satsa på modern kommunikationsteknik. 1981 upptas DACHSER som första tyska medlem i WACO:s (World Air Cargo Organization) globala nätverk.
1979
Företagets grundar Thomas Dachser avlider. Hans döttrar Dr. Christa Rohde-Dachser och Annemarie Simon, tar över faderns aktier i företaget, och bevarar kontinuiteten i det familjeägda företaget.
1951–1971: Klassisk speditionsverksamhet
1971
DACHSER ställer om hela sin fordonsflotta till växelflak och etablerar sig på så vis som branschens trendsättare inom innovation.
swap-bodies-innovation
1951
Thomas Dachser, öppnar som förste speditör ett kontor för flygfrakt vid Münchens flygplats. 1967 introducerar DACHSER "transporter med garanterad ankomst" som sin första produkt inom transportlogistik.
dachser-opens-air-freight-office
1939–1950: Kriget och tiden efter kriget
1949
1949 registreras "Thomas DACHSER Spedition" i handelsregistret.
1945
Begynnelsetidpunkt: Under kriget rekvirerade den nazistiska regimen alla DACHSER:s fordon och större delen av företagets personal. Resultatet: Företagets anläggning i Kempten och alla DACHSER-filialer låg öde och företagets möjligheter till överlevnad hade var dåliga. Men tack vare trogna kunder och gamla kontakter, kunde Thomas Dachser snabbt bygga upp sitt företag från grunden.
1930–1938: Klassisk transportverksamhet
1938
DACHSER är det ledande speditionsföretaget i Kempten.
1934
De första filialerna öppnas i Tyskland. Det familjeägda företaget inleder sin expansion.
1930
Thomas Dachser bildar ett transportföretag i Kempten som enmansföretag.
foundation-dachser-kempten

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/History_457.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.