NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2017-05-22
In till stadens hjärta

Urbaniseringen är en global megatrend under 2000-talet och städerna kommer fortsätta att växa. Men megastäder utgör också ”megautmaningar” för stadsdistribution. DACHSER testar redan innovativa, framtidsinriktade lösningar.
Urbanization
Urbaniseringen är en global megatrend under 2000-talet

”Riv allting!” Redan på 1930-talet förstod arkitekten Le Corbusier att städerna hade ett stort problem, nämligen överbefolkning. Han och andra arkitekter ansåg att en ”funktionell stad” var enda sättet att hantera de ”omänskliga levnadsvillkor” som hade uppstått. Trots Le Corbusiers rivningsfantasier står städer som Paris, London, Madrid och Berlin – tack och lov – fortfarande kvar, liksom många av de historiska byggnadsverk som byggts under årens lopp. Men de enorma problem som beskrevs för 80 år sedan kvarstår. I vissa fall har de här problemen växt sig enormt stora mot bakgrund av den exponentiella tillväxten, befolkningstätheten och en överbelastad infrastruktur.

För dagens logistikleverantörer är de radikala idéer som 1900-talets avantgardistiska stadsplanerare hade inte något alternativ. ”Vi måste hantera de förhållanden som finns i moderna städer”, säger Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development. En del av de här faktorerna är den växande individualiseringen av produktion och handel, den ökande volymen varor samt mindre leveranser och större och mer detaljerade kundkrav. Till detta ska läggas den kraftigt växande näthandelstrenden. Den tyska veckoaffärstidningen Wirtschaftswoche uppger att enbart i Tyskland kommer antalet paket som transporteras årligen att fördubblas från 2,5 till 5,0 miljarder under de kommande tio åren. I Indien kommer den här siffran att tredubblas årligen enligt en aktuell studie från konsultföretaget McKinsey.

Citylogistics-Fuso
Hybrid- och ellastbilar

Miniterminaler, ellastbilar och elcyklar

Därför är stadsdistribution främsta prioritet för den DACHSER-enhet som Hohm leder. ”Det blir tydligt varför den här frågan inte bara berör logistikföretag när man kör i stadstrafik under rusningstid: ändlösa trafikköer, smog, åtkomstbegränsningar, miljözoner, brist på parkeringsplatser och så vidare”, säger Hohm.

Ta Paris som exempel: ”Det var länge sedan man kunde slippa den kroniska trafiken genom att komma iväg tidigare på morgonen”, säger Hohm. Därför är den franska huvudstaden den ”perfekta platsen” för DACHSER att prova helt nya metoder för stadstransporter. ”Fokus ligger på ny teknik och nya leveranssätt så att varor kan nå kunderna utan att skapa trafikstockningar och förorena luften”, säger Hohm. ”I detta ingår t.ex. miniterminaler som tar emot leveranser nattetid och skickar ut särskilda fordon med låga utsläpp för den sista transportsträckan ut till butiker och köpcenter inom staden”. Just nu provar DACHSER leverans med ellastbilar i Paris. Att leverera i stadskärnan med elcykel är en spännande del av det här experimentet. DACHSER började med elcykelleveranser i Stuttgart i oktober.

Katalysatorn för stadsdistributionsprojektet var det strategiska programmet Idea2net, där DACHSER fokuserar på framtidsinriktade nätverksinnovationer. ”Att garantera ett fritt flöde av varor är en del av blodomloppet i en stad. Storstäder som Paris, London eller Köpenhamn vet det”, säger Hohm. ”Vårt mål är att bidra med vår erfarenhet och förfina vår kompetens”.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Into-the-heart-of-the-city_1543.htm