NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2018-01-22
Jochen Müller ny COO för Air & Sea Logistics på DACHSER

Jochen Müller tillträdde i rollen som COO (Chief Operations Officer) för affärsområdet Air & Sea Logistics på DACHSER den 1 januari 2018. Han ersätter Thomas Reuter, som gick i pension i slutet av förra året efter 39 år på DACHSER. Müller började på DACHSER den 1 oktober 2016 för att förbereda sig inför sina arbetsuppgifter i rollen som COO.
Jochen Müller ny COO för Air & Sea Logistics på DACHSER

Som COO för Air & Sea Logistics och styrelsemedlem kommer Jochen Müller att fortsätta arbeta med Thomas Reuter. I Jochens huvuduppgifter ingår den fortsatta utvidgningen av det interkontinentala nätverket för sjö- och flygfrakt och sammankopplingen av detta nätverk med det europeiska nätverket för vägtransporter, för att på så sätt kunna ge kunderna mervärde genom intermodal logistik.

Müller föddes i den tyska staden Worms 1964. Han valdes in i styrelsen för Schenker Deutschland AG 2011, där han ansvarade för flygfrakt i region Centraleuropa, liksom försäljning (air/sea) och logistik för globala omlokaliseringar, mässor och sportevenemang. Dessförinnan var Müller CEO för Schenkers brittiska dotterbolag, med ansvar för land-, sjö- och flygfrakt samt mässverksamheten. — Jochen Müller har fördjupat sig i våra företagsstrukturer och har nu en omfattande förståelse av våra affärsprocesser och de utmaningar som vi står inför på ett internationellt plan, säger DACHSERs CEO Bernhard Simon.

Thomas Reuter är född 1957 och började på DACHSER 1978. Han valdes in i styrelsen i början av 2006. Thomas var en drivande kraft för att hjälpa leverantören av logistiktjänster att utveckla sin internationella verksamhet genom att bygga upp ett globalt nätverk av verksamhetsorter för sjö- och flygfrakt.

I dag finns DACHSER Air & Sea Logistics representerat på 172 platser och har mer än 4 000 anställda, och affärsområdet genererade en omsättning på 1,5 miljarder euro 2016. Reuter planerar att fortsätta arbeta för företaget som rådgivare, men kommer att rikta sin uppmärksamhet mot frågor utanför DACHSERs dagliga verksamhet. Han kommer bland annat att behålla sin plats i styrelsen för WACO (World Air Cargo Organisation), och kommer att representera DACHSERs intressen i joint venture-företagen Jet-Speed GmbH och NNR + DACHSER GmbH.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Jochen-Mueller-becomes-COO-Air-Sea-Logistics-at-DACHSER_1677.htm