Verklig framgång uppnår man tillsammans.

DACHSER:s ledning

Dachser har en tydligt strukturerad och framtidsinriktad ledningsstruktur. Ledningsgruppen har ansvaret för olika affärssegment och avdelningar.
dachser-management
Ledningsgruppen har ansvaret för olika affärssegment och avdelningar.

DACHSER  har utvecklats till ett ledande logistikföretag med ett världsomspännande  utbud av logistiktjänster. En grundläggande inställning från företagets  aktieägare är att DACHSER fortsätter att drivas som ett familje-ägt företag  och att dess självständighet skall bevaras oavsett expansion. På detta sätt  vill de agera som förebild vad gäller värderingar och socialt ansvar. 

Aktieägarna, styrelsen och företagets ledning är bestämda i sitt mål att  skapa arbeten, arbeta för en hållbar företags policy och utveckla företagets  unika och exeptionella företagskultur.

Vår  ledning har en stark entreprenörs-anda. Våra chefer ser sig själva som  entreprenörer som arbetar för företaget och genom det bidrar de till en  långsiktig lönsamhet och framtida livskraft med hållbar ekonomisk aktivitet.  Ända sedan starten har målet för aktieägarna varit att utveckla företaget på  ett sådant sätt så att man bibehåller livskraften i företaget för framtida generationer. 

 

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Management_29.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.