NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

06/01/2018
Utökad vägtull i Tyskland

Den tyska regeringen har beslutat att utöka den obligatoriska vägtullen för lastbilar på alla nationella huvudvägar (Bundesstrassen) gällande från 1 juli 2018.
truck
Utökad vägtull i Tyskland

Denna utökning av vägtullar innebär beskattning av ytterligare 37 000 kilometer av alla nationella huvudvägar. Därför anser vi det vara nödvändigt att justera våra avgifter.

Vi hoppas på din förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Om du har frågor beträffande ovanstående är du alltid välkommen att kontakta din lokala DACHSER-kontaktperson.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Mandatory-tolls-on-every-kilometer_1753.htm