Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Executive Unit Road Logistics – Chief Operations Officer Road Logistics Michael Schilling

Michael Schilling kom till DACHSER 1989 efter att ha studerat vid Berufsakademie i Mannheim. Han är COO för den verkställande enheten Road Logistics.
Michael Schilling
Michael Schilling

Som Chief Operations Officer Road Logistics (COO Road Logistics) hanterar Schilling den operativa verksamheten vid den verkställande enheten Executive Unit Road Logistics, och därmed alla regioner inom affärsområdena European Logistics och Food Logistics. Vice styrelseordförande Michael Schilling är med sin IT-företagsenhet ansvarig för den världsomspännande infrastrukturen, smidigt tillhandahållande av affärskritiska dataflöden inom de olika affärsområdena samt informationssäkerhet.

Han anslöt till den nybildade avdelningen "Internal Logistics" vid DACHSER 1989. Hans främsta uppgift var att göra DACHSER:s processhantering mer effektiv. Hans erfarenhet inom den operativa verksamheten började 1990 vid dotterbolaget i Saarbrücken. Två år senare flyttade han till dotterbolaget i Frankfurt, där han tog över ledningen 1993. Efter sin återkomst till huvudkontoret 1996 fokuserade han främst på att expandera nätverksinfrastrukturen. 2002 blev han utnämnd till Managing Director för avdelningen "Euronational forwarding organization and infrastructure", som han tidigare byggt upp. Den här avdelningen kontrollerar hela DACHSERs hela nätverk i Europa.

Sedan 2005 har Schilling dessutom varit ansvarig för sektorn "Contract Logistics". 2007 övertog han ansvaret för divisionen "Information Technology". Under hans ledning sysslar idag över 280 anställda vid huvudkontoret i Kempten med att utveckla IT-system som används för att styra logistikprocesser världen över.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Michael-Schilling_1059.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.