En komponent. Tusentals möjligheter.

Styrning av lageraktiviteter

Vår lagerstyrningsprogramvara Mikado, ser till att dina varor är i trygga händer hos DACHSER.
warehouse-management-software_mikado
Mikado stödjer och handhar alla processer inom lagercenters.

Det stödjer och hanterar alla processer i lagercentralerna. Dessutom överför Mikado alla data som avser order, förflyttning och lager till EDI Center. De konverteras och överförs till Domino-transportsystemet, och till kundsystem. Uppgifterna skannas vid gränssnitten, och utbyts trådlöst mellan systemet och de mobila datainmatningsenheterna (MDE). När det är lämpligt för våra processer använder vi oss av RFID-teknik.

Även människorösten kan användas för att kommunicera med DACHSER-system; tack vare Pick-by-Voice-tekniken har de anställda fria händer så att de kan ägna sig åt oderplockning. Detta leder till snabbare genomloppstider och ergonomiskt optimerade arbetsflöden.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Mikado_109.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

ISO-certifiering

Intervju med DACHSER IT-säkerhetsrådgivaren Christian von Rützen.

Intelligent IT för logistikprocesser

Våra nätverksanslutna, flexibla och mycket effektiva IT-system är måttstocken inom logistikkvalitet för våra globala konkurrenter.