Introducera dig själv.

Välkommen till vår värld

Människor står i centrum hos oss. Därför utmärks vår företagskultur av ömsesidig uppskattning och samarbete som baseras på partnerskap. I denna ingår respekt och tolerans för människor från andra kulturer och deras sedvänjor.
company-culture-dachser
Engagemang, öppenhet, teamwork och ärlighet utmärker DACHSER:s företagskultur.

Alla som arbetar med oss tillhör från första dagen en global familj. Det betyder: Varje enskild individ ger ett avsevärt, synligt bidrag till vår framgång. Oavsett land och funktion. Ett klimat som främjar ömsesidig respekt och uppskattning, som i sin tur främjar prestationer och effektivt inspirerat lagarbete är den filosofi som genomsyrar vårt företag.

Tusen personligheter och ett team

Därför värdesätter vi anställda som sköter sina dagliga utmaningar med intresse och engagemang. Vi ser våra anställda som entreprenörer inom företaget och litar på att varje individ tar egna initiativ. Vi hjälper dem genom olika (och individuellt utformade) program för att utveckla deras tekniska kvalifikationer och personliga kompetens, och därigenom skapa en miljö som främjar ett konstruktivt samarbete för alla lag, vilket gynnar våra kunder.

Därför söker vi efter människor som utvecklar och implementerar innovativa lösningar för att självständigt hjälpa kunderna. Vi uppskattar även anställda som intresserar sig för andra länder och kulturer, som respekterar människor och miljö och uppskattar möjligheten att få arbeta självständigt, kreativt och engagerat.

Bidra med styrka istället för att visa upp styrka

Samarbete föder styrka. Våra anställdas olika bakgrund, olika professionella erfarenheter, talanger och kvalifikationer flätar samman, kompletterar och stärker varandra. Denna kombinerade framgång genom effektiva procedurer och den harmoniska, ansvarstagande interaktionen med varandra är styrkan i vårt nätverk. Vi ser gärna att du följer med oss på denna resa.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Our-World_266.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Video

DACHSER Spot