Verklig framgång uppnår man tillsammans.

DACHSER:s filosofi

DACHSER kännetecknas av att de anställda har en känsla av samhörighet. Principen är följande: Tillsammans är vi DACHSER. Företagsledningen har satt upp fyra viktiga mål: att fortsätta expansionen som ett familjeföretag, att skapa nya arbetstillfällen, att ha hållbara företagsriktlinjer och att stödja DACHSER:s företagskultur. Dessa åtgärder syftar till att garantera företagets ekonomiska framgång och därmed företagets framtid.
dachser-philosophy
Vårt mål: Att säkerställa ekonomiska framgångar och därmed företagets långsiktiga livskraft.

Vi vill kunna öka mervärdet på ett mätbart sätt - och därigenom konkurrensfördelen - för våra kunder med hjälp av integrerade, innovativa och branschtäckande exceptionella transportlösningar. Vår förmåga att tänka och handla utifrån kundens företagsperspektiv gör att vårt företag blir en uppskattad partner.

Dessutom stödjer DACHSER en fortlöpande utveckling av ny teknik och intelligenta logistikkoncept. Våra anställda arbetar konsekvent och engagerat med att hitta den bästa lösningen för våra kunder. Genom att kombinera vår anställdas goda kvalifikationer och deras vilja att lära sig mer, skapar vi basen för våra kunders framgångar på alla världens marknader.

Dessa är de värden som vår företagsfilosofi baseras på:

Entreprenörskap och mod att vara innovativ

DACHSER befrämjar varje individs kunnande, kreativitet, engagemang och företagaransvar. Våra anställda som ser sig själva som medföretagare, kan utforma intelligent logistik - det vill säga effektiva logistiklösningar och -processer - och se till att de hjälper kunderna.

Inklusive ansvar

Vi är hängivna holistiskt allt igenom hela vår organisation och vi tänker gränsöverskridande oavsett region eller transportslag.

Hållbarhet

Eftersom vi är ett globalt företag är vi medvetna om det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar som vi har. Därför är vi inte inte bara mycket engagerade i hållbara företagsriktlinjer, vi visar det även genom våra handlingar.

Lojalitet och åtagande

 "DACHSER SPIRIT" består av respekt, lojalitet, och engagemang i förhållande till ett gemensamt mål som binder samman aktieägare, ledning, anställda och kunder till en enda stor "DACHSER-familj".

Integritet och ärlighet

DACHSER:s anställda följer företagsvärderingarna i sitt dagliga arbete. De är ärliga, öppna, pålitliga och trovärdiga när de interagerar med sina kollegor, kunder och människor i deras omgivning.

Kosmopolitanism och respekt

Eftersom vi är en serviceleverantör inom logistik med anläggningar över hela världen, sätter vi högsta värde på en öppen attityd till andra kulturer och deras befolkning. Är man intresserad av andra kulturers sedvänjor och har förståelse för andra livsstilar så har man goda förutsättningar att hantera interkulturellt utbyte och ett samarbete som bygger på förtroende.

Relaterade artiklar

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Philosophy_21.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.